Decyzje środowiskowe opinie i uzgodnienia karta informacyjna przedsięwzięcia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Decyzje środowiskowe opinie i uzgodnienia karta informacyjna przedsięwzięcia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

129 zł 112.35 zł

Anna Siwkowska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288552
Rok wydania: 2018

Decyzje środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. W praktyce decyzja ta sprawa wiele problemów – zarówno organom, w których gestii leży jej wydanie, jak i inwestorom o nią wnioskującym. Celem publikacji jest przede wszystkim skupienie się na specyfice postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, ukazania praktycznych problemów i ich rozwiązań.
Publikacja przybliża rolę organów, na których spoczywa wydanie decyzji, jak i organów współdziałających. Wskazuje na różne znaczenie funkcji tych organów w toku postępowania, jak i pokazuje na praktycznych przykładach różnice pomiędzy wydawanymi przez nie opiniami, a uzgodnieniami. Publikacja uwagę poświęca też dokumentom, jakie zobowiązany jest przedłożyć Inwestor - a mianowicie Karcie informacyjnej przedsięwzięci i Raportowi o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.