Delegowanie pracowników po zmianach 2019

Delegowanie pracowników po zmianach 2019

Infor


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788374408400
Rok wydania: 2016

Delegowanie pracowników po zmianach

? 1. Wybór formy oddelegowania ? 1.1. Podróż służbowa czy odesłanie ? 1.1.1. Podróż służbowa ? 1.1.2. Odesłanie ? 1.1.3. Podróż służbowa a odesłanie za granicę. Podobieństwa i różnice ? 1.2. Delegowanie za granicę innych osób niż pracownicy ? 1.3. Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej ? 1.4. Swoboda świadczenia usług ? 1.5. Niedyskryminujące warunki pracy – Dyrektywa 96/71 ? 1.5.1. Planowane zmiany ? 1.5.2. Minimalne wynagrodzenie w krajach Unii ? 1.6. Eliminowanie nieuczciwych praktyk – Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE ? 1.6.1. Polska ustawa – nowe regulacje ? 1.8. Delegowanie do kraju pozaunijnego ? 2. Świadczenia otrzymywane przez pracownika przebywającego za granicą a Podatek dochodowy ? 2.1. Podróż służbowa ? 2.1.1. Diety ? 2.1.2. Koszty przejazdu ? 2.1.3. Nocleg ? 2.1.4. Inne świadczenia ? 2.2. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę ? 2.2.1. Zakwaterowanie ? 2.2.2. Opieka medyczna ? 2.2.3. Dodatek za rozłąkę ? 2.2.4. Zwrot kosztów przeniesienia służbowego ? 2.2.5. Samochód prywatny pracownika wykorzystywany do celów służbowych ? 2.2.6. Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych pracownika ? 3. Rezydencja podatkowa pracownika ? 3.1. Nieograniczony obowiązek podatkowy ? 3.2. Ograniczony obowiązek podatkowy ? 3.3. Miejsce zamieszkania ? 3.4. Konflikt rezydencji ? 3.5. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ? 3.6. Rozstrzyganie kwestii miejsca zamieszkania na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ? 3.7. Rola płatnika w ustalaniu miejsca zamieszkania ? 4. Opodatkowanie dochodów pracowników najemnych ? 4.1. Opodatkowanie wynagrodzeń marynarzy ? 5. Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy ? 5.1. Wolny zawód i inna samodzielna działalność ? 5.2. Członkowie rad nadzorczych ? 5.3. Artyści i sportowcy ? 5.4. Studenci ? 5.5. Profesorowie ? 5.6. Pracownicy państwowi ? 5.7. Zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej ? 6. Unikanie podwójnego opodatkowania ? 6.1. Metoda wyłączenia z progresją ? 6.2. Metoda odliczenia proporcjonalnego ? 6.3. Ulga abolicyjna ? 6.4. Rozliczenie podatkowe przychodów osiągniętych w Polsce oraz kilku krajach posiadających odmienne metody rozliczania podatku ? 6.5. Rozliczenie podatkowe przychodów osiągniętych wyłącznie za granicą (cały rok przepracowany za granicą) ? 6.6. Odliczenie zagranicznych składek ubezpieczeniowych ? 6.7. Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote ? 6.7.1. Koszty uzyskania przychodu ? 6.8. Zeznania roczne składane przez osoby delegowane do pracy za granicą ? 6.8.1. Wyliczenie kwoty ulgi abolicyjnej ? 7. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących za granicą ? 7.1. Zasada jednego ustawodawstwa ? 7.2. Zasada równego traktowania ? 7.3. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania ? 7.3.1. Sumowanie okresów przy ustaleniu prawa do świadczeń polskich ? 7.3.2. Sumowanie okresów przy ustalaniu prawa do świadczeń przysługujących w innym państwie ? 7.4. Zasada zachowania praw nabytych ? 7.5. Umowy z państwami trzecimi ? 7.5.1. Obowiązujące umowy o zabezpieczeniu społecznym ? 8. Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń w przypadku delegowania pracowników do krajów UE ? 8.1. Pracownicy delegowani ? 8.2. Formularz A1 ? 8.3. Zawieranie porozumień szczególnych ? 8.4. Zakończenie oddelegowania ? 8.5. Pracownicy transportu międzynarodowego ? 9. Ustalenie właściwego ustawodawstwa ubezpieczeniowego w stosunku do pracowników wykonujących pracę jednocześnie na terenie kilku państw ? 10. Obowiązki pracodawców delegujących pracowników za granicę ? Podsumowanie