Deutsche Rechtssprache skuteczna nauka niemieckiego języka prawniczego planowany termin wydania 28 maja 2020 roku
Zapowiedź

Deutsche Rechtssprache skuteczna nauka niemieckiego języka prawniczego planowany termin wydania 28 maja 2020 roku

Barbara Kaczmarek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381589437
Rok wydania: 2020

Deutsche Rechtssprache skuteczna nauka niemieckiego języka prawniczego planowany termin wydania 28 maja 2020 roku

Podręcznik Deutsche Rechssprache powstał głównie z myślą o osobach, które władają językiem niemieckim na poziomie B2. Książka jest skierowana do studentów prawa, kierunków filologicznych, osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, jak również aktywnych zawodowo tłumaczy i prawników, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawniczego języka niemieckiego. W ramach poszczególnych rozdziałów, z których każdy dotyczy odrębnej dziedziny prawa, czytelnik może:
oswoić się ze specjalistycznym słownictwem prawniczym,
utrwalić nowo nabytą wiedzę poprzez rozwiązanie szeregu urozmaiconych ćwiczeń językowych oraz
powtórzyć nowo poznane wyrażenia, korzystając z zamieszczonego na końcu każdego rozdziału glosariusza.
Wszystkie zamieszczone w podręczniku ćwiczenia są efektem niemal dziesięcioletniego doświadczenia dydaktycznego w zakresie nauczania prawniczego języka niemieckiego. Zostały wypróbowane i sprawdzone na licznej grupie słuchaczy – prawników i osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego – podczas wielu edycji autorskich kursów.
Rozdziały książki dotyczą następujących zagadnień: prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego (oddzielne, rozbudowane rozdziały dotyczące pełnomocnictwa i prokury, rodzajów umów oraz prawa spadkowego), prawa rodzinnego, prawa handlowego (oddzielne, rozbudowane rozdziały dotyczące rodzajów spółek, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej), prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa administracyjnego oraz postępowania cywilnego (w tym, odrębne, rozbudowane rozdziały dotyczące systemu sądownictwa, postępowania w I instancji, świadków, rodzajów orzeczeń i wyroków, postępowania upominawczego i egzekucyjnego)