Difin


Psychologia kryminalistyczna

Psychologia kryminalistyczna Hołyst Brunon

Hołyst Brunon

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalani

Wydawnictwo: Difin

Cena: 192.59 zł 235

Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych A31

Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych A.31

Kacperczyk Radosław

Podręcznik wyczerpuje efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji A.31.1 wyodrębnionej w zawodzie technik logistyk. Treści omówione w książce obejmują zagadnienia związane z transportem i podstawami spedycji, do których można zaliczyć informacje dotyczące: - ogólnych zagadnień związanych z transportem, kwalifikacją, systemem transpor

Wydawnictwo: Difin

Cena: 30.50 zł 39.9

Siły powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji

Siły powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji

Dochniak Marcin

Monografia stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego w dyscyplinie nauk o obronności w ramach nauk społecznych. Przedmiotem dociekań naukowych autora jest wpływ zmian w środowisku bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na jej siły powietrzne. Formułowane przez niego oceny dotyczące ewolucji środowiska bezpieczeństwa Federacji Rosyj

Wydawnictwo: Difin

Cena: 36.69 zł 48

Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe

Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe

Pawelec Kazimierz J.

Każdego roku w Polsce ma miejsce około 34 tys. wypadków drogowych uruchamiających procedury karne związane z wykonywaniem czynności sprawdzających oraz niepowtarzalnych. Zaliczamy do nich, podobnie w jaki sposób w innych krajach, niezależnie od systemów prawnych, czynności wykonywane na miejscach zdarzeń, w jaki sposób też poza nimi,

Wydawnictwo: Difin

Cena: 45.86 zł 60

Media publiczne w Polsce

Media publiczne w Polsce

Tenerowicz Krzysztof

Publikacja prezentuje normy prawne i organizacyjne oraz realia finansowe, w jakich funkcjonowały polskie media publiczne po 1989 roku. Szczegółowo opisuje przyczyny problemów, w jakich się aktualnie znalazły oraz wskazuje konkretne rozwiązania, jakie zdaniem autora powinny zostać zastosowane w celu odbudowy ich znaczenia i pozycji rynkowej.

Wydawnictwo: Difin

Cena: 49.68 zł 65

Segment rynkowy crowdfundingu nieruchomości

Segment rynkowy crowdfundingu nieruchomości

Dziuba Dariusz Tadeusz

Książka wprowadza w problematykę badawczą ekonomiki crowdfundingu nieruchomości, jako odrębnej dyscypliny w ramach ekonomiki szczegółowych nauk ekonomicznych. Rozważany jest crowdfunding jako alternatywna metoda finansowania nieruchomości. Tytułowa metoda jest jednym ze specyficznych i perspektywicznych obszarów zastosowań crowdfunding

Wydawnictwo: Difin

Cena: 30.58 zł 40

Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne

Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne

Gudzbeler Grzegorz

Książka zawiera zagadnienia niezbędne do właściwej realizacji procesów związanych z tworzeniem koncepcji wymagań funkcjonalno-użytkowych, projektowaniem, budową, wdrażaniem i wykorzystywaniem w szkoleniu symulatorów pojazdów samochodowych. Omówione zostały możliwości komputerowych systemów symulacyjnych w zakresie ich wykorzystani

Wydawnictwo: Difin

Cena: 34.39 zł 45

Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego

Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego

Szymczak Wojciech

Książka Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego łączy w sobie międzykulturowe aspekty savoir-vivreu, etykiety biznesu oraz wybrane zagadnienia protokołu dyplomatycznego, takie jak: sposoby tytułowania osób, posługiwanie się wizytówkami, właściwe kreowanie swojego wizerunku (dobór strojów

Wydawnictwo: Difin

Cena: 57.32 zł 75

Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym

Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym

Cieślak Wojciech

Monografia Występki i wykroczenia o charakterze chuligańskim w polskim prawie karnym składa się z pięciu rozdziałów, uzupełnionych przez wstęp, oraz zakończenia, będącego swego rodzaju zbiorczym podsumowaniem konkluzji, w części formułowanych na końcu każdego z rozdziałów, w części zaś będących wyrazem całościowego oglądu

Wydawnictwo: Difin

Cena: 45.86 zł 60

Rachunkowość podatkowa

Rachunkowość podatkowa

Olchowicz Irena

Zasady prawa bilansowego oraz prawa podatkowego są względem siebie autonomiczne. Dlatego ujęcie kosztów i przychodów według obu praw różni się, co stwarza problemy natury ewidencyjno-sprawozdawczej. Celem książki w nowym wydaniu (zmienił się układ treści, rozbudowana została część podatkowa) jest wyjaśnienie tych różnic na tle

Wydawnictwo: Difin

Cena: 45.86 zł 60

Polecane działy

Polecane książki