Dokumentacja pracownicza 2019 Nowe zasady prowadzenia akt osobowych
Zapowiedź

Dokumentacja pracownicza 2019 Nowe zasady prowadzenia akt osobowych

Iwona Jaroszewska Ignatowska


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788365986351
Rok wydania: 2019

Dokumentacja pracownicza Wysyłka marzec 2019 rok

Poradnik wyjaśnia rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zawiera istotne informacje o zmianach już obowiązujących i tych planowanych. Rok 2019 będzie czasem znaczących zmian w dotychczasowym, tradycyjnym sposobie postrzegania akt osobowych pracowników oraz prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, do której są i będą zobowiązani pracodawcy. 1 stycznia 2019 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357, zwana dalej „ustawą”). Ustawa jest aktem przełomowym, modyfikuje bowiem obowiązki pracodawców związane zarówno z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak też umożliwia zmianę postaci przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. W książce omówiono najnowsze zmiany przepisów dotyczące prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. W opracowaniu m in.:
- zalety i wady e-dokumentacji
- zmiany w aktach osobowych – 4 a nie 3 części, ale czy dla wszystkich
- nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
- rozszerzona ewidencja czasu pracy, co z harmonogramami
- wypłata wynagrodzenia na konto wreszcie uregulowana
- dokumenty aplikacyjne – jak działać by uniknąć zarzutów dyskryminacyjnych i naruszenia RODO
- planowane zmiany w zakresie katalogu danych osobowych żądanych od kandydata i pracownika