Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Mroczkowska Renata


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046141
Rok wydania: 2019

Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety książki o dokumentacji pracowniczej to jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych, gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 r. opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwarancja poprawności merytorycznej!
Pełen zakres spraw obejmuje: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne.
Opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych.
Ponad 300 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku, w suplemencie elektronicznym – wszystkie wzory w pełni edytowalne (format MS Word)