Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym
Zapowiedź

Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788378040416
Rok wydania: 2019

Dokumentacja pracownicza 2019

Od 1.1.2019 roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian, w tym wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji, ma charakter rewolucyjny. Niezależnie ustawodawca pracuje nad przepisami wykonawczymi, czyli przede wszystkim nad rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, które wprowadza cztery obowiązkowe części akt osobowych: A, B, C i D.
Celem książki o dokumentacji pracowniczej jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, co w szczególności umożliwi uniknięcie bardzo wysokich kar administracyjnych związanych z nieadekwatnym do celu gromadzeniem danych osobowych.
Książka Dokumentacja pracownicza 2019 przeznaczona jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.