Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów

Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów

139 zł 127.19 zł

Monika Frączek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381981071
Rok wydania: 2019

Dokumentacja pracownicza w firmie Dokumentacja ubezpieczenia elektronizacja RODO

Jest to pierwsza książka na rynku, w której szeroko ujęto problematykę elektronizacji dokumentacji pracowniczej od strony praktycznej, a autorka tego rozdziału nie jest prawnikiem tylko specjalistką od wdrożeń systemów teleinformatycznych wspomagających pracę działu HR, co daje rękojmię praktycznego podejścia. Kompendium wiedzy o dokumentacji pracowniczej na temat wydawałoby się z pozoru prosty, jakim jest dokumentacja pracownicza. Niestety po zmianach wprowadzonych w 2019 r. kolejno w styczniu, w maju oraz we wrześniu, temat prowadzenia dokumentacji stał się bardzo skomplikowany, czego dowodem jest blisko 50 wyjaśnień urzędowych dotyczących różnych aspektów prowadzenia dokumentacji, które zostały zamieszczone w książce. Skalę problemu pokazuje także liczba opisanych w książce zagadnień, których jest aż 250. Pod względem tematycznym książkę można podzielić na 4 bloki tematyczne:
dokumentacja w aspekcie prawa pracy (zasady prowadzenia i przechowywania) – rozdziały I–III,
zmiany w dokumentacji z zakresu ubezpieczeń – rozdziały IV,
elektronizacja dokumentacji – rozdział V,
dokumentacja a RODO – rozdział VI.
W książce wykorzystano dostępne stanowiska urzędowe dotyczące prowadzenia dokumentacji wydawane przez MRPiPS, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury czy UODO, a co ważne, wszystkie te stanowiska ze względu na trudności w dostępie do ich treści zostały zamieszczone w rozdziale VII książki. Atutem książki Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach jest grono autorów praktyków, którzy prowadzą własne firmy doradcze/kancelarie lub są trenerami, a więc stykają się z opisywanymi problemami w codziennej pracy. Książka jest wynikiem konferencji poświęconej dokumentacji pracowniczej zorganizowanej w maju 2019 r. w Warszawie, a więc wiedza w niej opisana została najpierw skonfrontowana z praktykami zatrudnionymi w działach kadr. W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele praktycznych pytań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, m.in.:
Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe?
Jakie dokumenty przechowywać w aktach osobowych, a jakie w innych dokumentacjach dotyczących stosunku pracy?
Jakie dokumenty płacowe przechowywać w aktach osobowych, a nie w płacach?
Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy i jakie dane w niej rejestrować?
Jak prawidłowo prowadzić dokumentację czasu pracy i urlopów wypoczynkowych?
Gdzie przechowywać dokumentację dotyczącą różnego rodzaju absencji pracowników?
Jak długo przechowywać dokumentację pracowników, których stosunki pracy nawiązały się przed 2019 r. i zatrudnionych już w 2019 r.?
Jak długo przechowywać dokumentację ubezpieczeniową czy dotyczącą zwolnień lekarskich?
Kiedy łączyć akta osobowe, a kiedy prowadzić je oddzielnie dla pracowników powracających do pracy u tego samego pracodawcy?
Jakie są zasady składania raportów informacyjnych, czyli ZUS RIA?
Jak prawidłowo wypełnić ZUS RIA?
Jak wypełniać raporty ZUS RPA?
Jak dostosować system teleinformatyczny do nowych wymagań, aby prowadzić dokumentację elektronicznie?
Co to są metadane i jakie muszą być przechowywane w systemach kadrowo-płacowych?
W jakich formatach plików mogą być zapisywane dokumenty w systemach teleinformatycznych?
W jaki sposób przechowywać skany dokumentów pracowniczych?
Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy oraz od pracownika?
Kiedy można wykorzystywać dane osobowe do kolejnych rekrutacji?
Kiedy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika?
Jakie są zasady wykorzystywania wizerunku pracowników?