Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym)
Bestseller

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym)

110.7 zł 84.23 zł

Barbara Jackiewicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: DAC755e
Rok wydania: 2019

Dokumentacja sanitarna mała gastronomia

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym)
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP).
Przygotowana dokumentacja zawiera instrukcje dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych stosowane w zakładach branży spożywczej oraz formularze służące do dokonywania zapisów dokumentujących działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Publikację uzupełnia wykaz wszystkich zaświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do skoroszytu, aby otrzymać w ten sposób pełną dokumentację podlegającą urzędowej kontroli sanitarnej. Forma skoroszytu z wymiennymi kartami umożliwia dostosowanie wzorów do indywidualnych warunków.