Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów - polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, dokumentacja inwentaryzacyjna
Zapowiedź

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów - polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, dokumentacja inwentaryzacyjna

129 zł 108.37 zł

Teresa Krawczyk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381589420
Rok wydania: 2019

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury

Rok 2019 przyniósł wiele zmian podatkowych, które dotknęły również instytucji kultury. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line). Rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności na 152 grup towarów lub usług określonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. W zakresie podatków ważne są również najnowsze wyroki NSA dotyczące prewspółczynnika (zezwalające na stosowanie „własnego” współczynnika, a nie tylko tego zapisanego w rozporządzeniu). Warto też wspomnieć o wyroku TSUE 9 maja 2019 r. ( C-566/17 ), który nakazuje stosowania prewspółczynnika także w stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2015r. To rodzi obawę o konieczność zwrotu VAT za 2015 r.