Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów

W 2019 roku wprowadzono wiele zmian podatkowych, które dotknęły instytucje kultury. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line). Rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności na 152 grup towarów lub usług określonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. W zakresie podatków ważne są również najnowsze wyroki NSA dotyczące prewspółczynnika (zezwalające na stosowanie „własnego” współczynnika, a nie tylko tego zapisanego w rozporządzeniu). Warto też wspomnieć o wyroku TSUE 9 maja 2019 r. ( C-566/17 ), który nakazuje stosowania prewspółczynnika także w stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2015 roku To rodzi obawę o konieczność zwrotu VAT za 2015 r.
Powoduje to konieczność aktualizacji dokumentacji w instytucjach kultury istniejącej w jednostce lub konieczność przygotowania całkiem nowej dokumentacji związanej z wymogami ustawowymi.
Do książki wyd. Beck dla instytucji kultury - muzea, biblioteki, ośrodków kultury, teatrów dołączona jest płyta CD, na której znajduje się ponad 100 wzorów dokumentów w tym dokumentacja polityki rachunkowości, instrukcja obiegu dokumentów, dokumentacja inwentaryzacyjna.
Tą książkę musi miec każdy skarbnik i księgowy instytucji kultury!!!