Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2021 Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
Bestseller

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2021 Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Anna Zysnarska


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047476
Rok wydania: 2021

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2021 Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych wzorzec zarządzenia z suplementem elektronicznym

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidualne rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości zarządzenia.

Dla ułatwienia do książki dołączono suplement elektroniczny zawierający treść zarządzeń w formacie MS Word. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu elektronicznego wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.

Publikacja uwzględnia:
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342),
komentarz autorki dotyczący ujawniania w polityce rachunkowości ryzyka związanego z epidemią COVID-19.