Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

139 zł 105.18 zł

Dorota Jaszczak


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326432200
Rok wydania: 2014

Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Publikacja stanowi praktyczne opracowanie dotyczące zasad prowadzenia i przebiegu kontroli skarbowej również udziału profesjonalnego pełnomocnika, ze szczególnym podkreśleniem roli doradców podatkowych uczestniczących w tej kontroli.
W książce czytelnik znajdzie m.in.
- niezbędne informacje odnoszące się do organizacji organów kontroli skarbowej, zakresu ich uprawnień również własnych praw i obowiązków w trakcie kontroli,
- praktyczne wskazówki dotyczące przebiegu kontroli i postępowania dowodowego,
- najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.
Umiejętne spawanie wiedzy teoretycznej z olbrzymią praktyką autorów pozwoliło ukazać zarówno istniejące wątpliwości interpretacyjne omawianych regulacji, jak i występujące problemy praktyczne. Lektura publikacji umożliwi nie tylko lepsze przygotowanie się do kontroli podatkowej i zdefiniowanie potencjalnego ryzyka, pomimo tego zwłaszcza wskaże na prawidłowe normy jej prowadzenia. Pozwoli szybko zidentyfikować na ogół spotykane nadużycia popełniane poprzez kontrolujących również uniknąć negatywnego wpływu kontroli na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.