Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Dorota Jaszczak


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326432200
Rok wydania: 2014

Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej

Publikacja stanowi praktyczne opracowanie dotyczące zasad prowadzenia i przebiegu kontroli skarbowej oraz udziału profesjonalnego pełnomocnika, ze szczególnym podkreśleniem roli doradców podatkowych uczestniczących w tej kontroli.
W lekturze czytelnik znajdzie :
- niezbędne informacje odnoszące się do organizacji organów kontroli skarbowej, aspektu ich upoważnień oraz własnych praw i obowiązków w trakcie kontroli,
- praktyczne wskazówki dotyczące przebiegu kontroli i postępowania dowodowego,
- najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.
Umiejętne scalenie wiedzy teoretycznej z olbrzymią praktyką autorów pozwoliło ukazać również istniejące wątpliwości interpretacyjne omawianych regulacji, jakim sposobem i występujące problemy praktyczne. Lektura książki umożliwi nie tylko lepsze przygotowanie się do kontroli podatkowej i wyznaczenie potencjalnego ryzyka, mimo to wyjątkowo wskaże na prawidłowe normy jej prowadzenia. Pozwoli szybko zidentyfikować przeważnie spotykane nadużycia popełniane przez kontrolujących oraz uniknąć negatywnego wpływu kontroli na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.