Dynamika postępowania karnego Materiały do konwersatoriów Gerecka Żołyńska

Dynamika postępowania karnego Materiały do konwersatoriów Gerecka Żołyńska

29.9 zł 24,99 zł

Anna Gerecka Żołyńska


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 8387148598
Rok wydania: 2004

Dynamika postępowania karnego Materiały do konwersatoriów Gerecka Żołyńska

Dynamika postępowania karnego. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt II jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego, zainaugurowanego opublikowanym w roku ubiegłym zbiorem kazusów autorstwa dr Anny Gereckiej-żołyńskiej. Zeszyt II prezentuje wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór kazusów związanych z dynamiką postępowania karnego, tez orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, przykłady pism procesowych oraz przystępne omówienie najważniejszych zagadnień przebiegu procesu karnego. Zbiór ten powinien być znaczącą pomocą dydaktyczną dla studentów poznających złożoną problematykę procesową. Stanowi uzupełnienie wykładu oraz podręcznika, utrwalając w oparciu o konkretne przykłady wiadomości niezbędne z punktu widzenia wymagań egzaminacyjnych. Autorami opracowania są pracownicy Katedry Postępowania Karnego WPiA UAM, a jednocześnie dydaktycy dobrze znający potrzeby studentów w tym zakresie.