Działalność gospodarcza w sektorze MŚP Praktyczne aspekty tworzenia funkcjonowania likwidacji przedsiębiorstwa

Działalność gospodarcza w sektorze MŚP Praktyczne aspekty tworzenia funkcjonowania likwidacji przedsiębiorstwa

179 zł 136,49 zł

Jadwiga Glumińska Pawlic


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381608664
Rok wydania: 2019

Działalność gospodarcza

Książka przygotowana została przez prawników i ekonomistów, praktyków wspólnie prowadzących kancelarię doradztwa prawno-podatkowego, uczestniczących aktywnie w tworzeniu i obsłudze finansowej tego typu firm. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja traktowana będzie jako rzetelne źródło wiedzy dla polskich małych i średnich przedsiębiorców już prowadzących działalność, ale także dla osób, które działalność taką zamierzają rozpocząć. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia związane z:
zakładaniem działalności,
zawieraniem umów,
windykacją należności,
rozliczeniami i obowiązkami podatkowymi,
sprawozdaniami finansowymi,
prawem pracy,
pozyskiwaniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
ochroną danych osobowych,
ochroną konkurencji i konsumentów,
zawieszeniem i likwidacją działalności,
przekształceniami i łączeniem spółek.