edu Libri


Aktywność promocyjna polskich miast

Aktywność promocyjna polskich miast

Brańka Sebastian

Książka stanowi studium teoretyczno-empiryczne promocji jako narzędzia stosowanego przez duże polskie miasta. Na podstawie publikacji z zakresu rozwoju regionalnego, marketingu terytorialnego, a także obowiązujących aktów prawnych w publikacji pokazano, że promocja jest głównym obszarem aktywności marketingowej miasta. W pracy zapropono

Wydawnictwo: edu Libri

Cena: 57.32 zł 75

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny.

Szromnik Andrzej

Autorzy prezentują swoją propozycję periodyzacji rozwoju marketingu terytorialnego, zwanego również marketingiem miast i regionów. Stawiają zwłaszcza na innowacje marketingowe generowane przez nowe technologie komunikacyjne i problemy wymuszane przez praktykę. Przedstawiony zbiór zagadnień traktuje o ważnych dla praktyki kwestiach marki

Wydawnictwo: edu Libri

Cena: 39.74 zł 52

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji

Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji

Wodecki Andrzej

Monografia przedstawia analizę modeli generowania wartości przez firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję w swoich produktach, usługach i zasadach prowadzenia biznesu, a także wyzwania i niezbędne kompetencje.

Wydawnictwo: edu Libri

Cena: 52.73 zł 69.9

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

Chrąchol Barczyk Urszula

Książka stanowi doskonałe narzędzie zarówno dla firm chcących stworzyć własny program lojalnościowy, w jaki sposób i dla tych, którzy już program posiadają. Dzięki zaprezentowanym case study można dostrzec trendy i rozwiązania, jakie współcześnie oferują programy lojalnościowe swoim uczestnikom. Wśród przeanalizowanych przyk

Wydawnictwo: edu Libri

Cena: 37.29 zł 49

Startupy Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości

Startupy Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości

Skala Agnieszka

Autorka, podejmując pioniersko na gruncie naukowym problematykę triady: startupy – zarządzanie – edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na naukowe podejście do zjawiska startupów, które są emanacją rewolucji cyfrowej i gospodarki opartej na innowacjach. Zwraca uwagę na ważne z

Wydawnictwo: edu Libri

Cena: 45.09 zł 59

Umowa przewozu osób

Umowa przewozu osób

Ambożuk Dorota

Przewóz osób jest regulowany wieloma aktami prawnymi – przepisami krajowymi, umowami międzynarodowymi (konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską) oraz rozporządzeniami wydanymi przez uprawnione organy Unii Europejskiej. Przepisy te mają charakter gałęziowy (odrębne akty w odniesieniu do poszczególnych gałęzi transportu).

Wydawnictwo: edu Libri

Cena: 48.91 zł 64

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych

Tomczyk Sławomir

Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste nakładanie się na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, w jaki sposób np. audiowizualnych, czy słowno-muzycznych oznacza de facto jednoczesne korzystanie z artystycznych wykonań, fonogramów lub wideogramów,

Wydawnictwo: edu Libri

Cena: 41.27 zł 54

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Szaruga Elżbieta

W książce zaprezentowano modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego z uwzględnieniem funkcji maksymalizującej użyteczność, poprzedzając je analizą trendów oraz cykli koniunkturalnych. Dzięki takiemu podejściu autorka podjęła się próby wniesienia wkładu do sprecyzowania kierunków racjonalizacji energochłonno

Wydawnictwo: edu Libri

Cena: 37.45 zł 49

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku

Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku

Porada Rochoń Małgorzata

Publikacja podejmuje ważny temat, szczególnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoją kierujący przedsiębiorstwami w XXI wieku. Autorki dokonały rozpoznania problemów i wyzwań pojawiających się przed przedsiębiorcami obecnie i w przyszłości. Ważnym zagadnieniem przedstawionym w monografii jest próba połączenia problematyki mode

Wydawnictwo: edu Libri

Cena: 37.45 zł 49

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

Brzozowska Krystyna

Opracowanie wpisuje się w nurt badań nad możliwościami dalszego rozwoju na szczeblu regionalnym i niższym lokalnym. Celem, jaki postawiły sobie Autorki opracowania, było dokonanie wszechstronnej analizy warunków finansowych, które mogą sprzyjać lub osłabiać rozwój na poziomie samorządów terytorialnych w Polsce. Podjęta problematyka

Wydawnictwo: edu Libri

Cena: 45.09 zł 59

Polecane działy

Polecane książki