EDYCJA CYWILNA Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 12 innych aktów prawnych
Bestseller

EDYCJA CYWILNA Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 12 innych aktów prawnych

69 zł 61,82 zł

Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381982849
Rok wydania: 2020

Edycja cywilna Stan prawny: 7 stycznia 2020 roku

Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA CYWILNA 2020 zawiera 15 aktów prawnych: Kodeks cywilny, Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego, Ustawę o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawę o komornikach sądowych, Ustawę o kosztach komorniczych, Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych, Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie, Rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu cywilnym.
Stan prawny: 7 stycznia 2020 r. (do Dz.U. z 2020 r. poz. 18) Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 7.2.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm. i Dz.U. z 2019 r. poz. 1655). 24.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802). 1.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). 30.7.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070). 7.8.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469).