Edycja karna 2019 KK KPK KKW i 13 innych aktów prawnych
Zapowiedź

Edycja karna 2019 KK KPK KKW i 13 innych aktów prawnych

Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381587112
Rok wydania: 2019

Edycja karna

Szczegółowy wykaz wszystkich najnowszych zmian ze wskazaniem nowelizowanych artykułów umieszczono przed spisem treści. EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o świadku koronnym, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, Ustawę o opłatach w sprawach karnych, Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary.