Egzamin na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego

Mariusz Jabłoński


Wydawnictwo: Presshouse Isabelle Wierzbicka
Isbn: 9788393013432
Rok wydania: 2010

Egzamin na doradcę podatkowego Zestaw pytań egzaminacyjnych (testy) wraz z odpowiedziami i podstawą prawną

Jedyna pozycja w Kraju ze stanem prawnym 1 stycznia 2010r omawiająca nowe obowiązki organów podatkowych w procedurze zwrotu podatku od wartości dodanej jak i polskiego podatku VAT podmiotom zagranicznym. W pozycji omówiono zmiany do ustawy VAT nowelą z 23 października 2009r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz regulacje Dyrektywy Rady 2008/9/WE i VIII Dyrektywy Rady w przedmiocie zwrotu podatku od wartości dodanej