Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2020
Bestseller

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2020

199 zł 175.95 zł

Mariusz Jabłoński


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381980555
Rok wydania: 2019

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Książka Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/2019. Kazusy do egzaminu na doradcę składają się z trzech części.

W CZĘŚCI I zostały zamieszczone tabele dotyczące postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Tabele te pozwalają na szybką orientację w zakresie postępowania przed organami podatkowymi i postępowania przed sądami administracyjnymi i dotyczą:

rodzajów stosowanych środków zaskarżenia w tych postępowaniach,
terminów wnoszenia środków zaskarżenia,
organu i sądu właściwego do ich rozpatrzenia,
obowiązków pełnomocnika w tych postępowaniach.
Tabele pomagają wybrać odpowiedni środek zaskarżenia oraz dowiedzieć się, jakie są wymogi formalne wybranego trybu postępowania.

W CZĘŚCI II książki Egzamin na doradcę podatkowego znajdują się zadania wraz z rozwiązaniami. Autorzy wskazują kolejne kroki rozwiązania zadania:

elementy formalne postępowania sądowoadministracyjnego w zakresie wnoszonego środka zaskarżenia;
stan faktyczny w sprawie;
prawidłowe opracowanie elementów materialnych danego środka zaskarżenia;
właściwe wskazanie podstawy prawnej;
rozwiązanie kazusu, czyli sporządzenie pisma procesowego – np. skargi kasacyjnej do NSA, skargi do WSA, wniosku o wznowienie postępowania podatkowego, zażalenia na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie wykreślenia wysokości wpisu wraz z objaśnieniami.
W CZĘŚCI III kazusów dla doradcy podatkowego zamieszczono pełną treść orzeczeń sądów administracyjnych powołanych w rozwiązaniach kazusów. Dzięki temu Czytelnik ma możliwość zapoznania się z argumentacją zastosowaną przez sąd w podobnej sprawie.

Prezentowana książka:

zapewni fachowe przygotowanie się do zdania egzaminu na doradcę podatkowego;
aplikantom adwokackim i radcowskim umożliwi przygotowanie się do sporządzenia środków zaskarżenia w sprawach podatkowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
stanowi ułatwienie w codziennej praktyce radców prawnych i doradców podatkowych, ułatwiając skuteczne przygotowanie własnych środków zaskarżenia, dzięki praktycznym uwagom Autorów;
uwzględnia wprowadzone zmiany legislacyjne, m.in. w prawie podatkowym, postępowaniu przed sądami administracyjnymi.