Egzamin na doradcę podatkowego pytania i odpowiedzi Kazusy

Egzamin na doradcę podatkowego pytania i odpowiedzi Kazusy

Marek Kolibski


Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
Isbn: 9788361395133
Rok wydania: 2009

Egzamin na doradcę podatkowego pytania i odpowiedzi Kazusy

Opracowanie dotyczy pytań egzaminacyjnych zgodnych z wykazem pytań i zadań ogłoszonych uchwałą nr 3/IV/2009 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 7 maja 2009 rok Publikacja książkowa zawiera zadania pisemne - kazusy - wraz z odpowiedziami i w szerokim zakresie ujętym orzecznictwem sądowym i piśmiennictwem podatkowym. Oddajemy do rąk Czytelników kolejne opracowanie ogłoszonych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego pisemnych zadań egzaminacyjnych, opatrzone zestawem związanego tematycznie z danym zadaniem orzecznictwa sądów oraz piśmiennictwa. Założeniem autorów było dostarczenie wszystkim zainteresowanym uzyskaniem uprawnień doradcy podatkowego pozycji pomocnej w przygotowaniu się do egzaminu, którego pierwszym etapem są , oprócz testu , zadania pisemne obejmujące zakres zagadnień, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego, profesjonalnego wykonywania tego zawodu. Opracowane przez nas propozycje rozwiązań zadań pisemnych mają na celu dopomóc Państwu w skutecznym opanowaniu szerokiego zakresu przedmiotowego, obowiązującego na egzaminie -charakteryzującym się bardzo wysokim stopniem trudności, nie mogą być jednak traktowane jako gwarancja zdania egzaminu. Pragniemy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż zadania pisemne, podobnie zresztą jak pozostałe pytania egzaminacyjne, były modyfikowane przez Państwową Komisję ds. Doradztwa Podatkowego w bardzo krótkim okresie czasu, staraliśmy się zwrócić uwagę na zadania mogące sprawić Czytelnikom szczególną trudność z powodu niejasnych i niejednoznacznych sformułowań. W związku z powyższym zostały one opatrzone przez autorów krótkim komentarzem, mającym na celu rozwianie wątpliwości co do właściwego sposobu ich rozwiązania. Pragniemy przy tym również podkreślić, że przedstawione w niniejszej publikacji rozwiązania zadań pisemnych, stanowiąc swoisty wzorzec zarówno strony formalnej pism procesowych, jak i argumentacji merytorycznej, w naszej intencji mają stanowić dla Państwa nie tylko pomoc służącą właściwemu przygotowaniu się do egzaminu, ale także inspirację do wykazania własnej inwencji przy formułowaniu tego rodzaju dokumentów w konkretnych sprawach, z którymi będą się w przyszłości do Państwa zwracać klienci. Dlatego też niniejsza publikacja ma wymiar uniwersalny i skierowana jest nie tylko do kandydatów na doradców podatkowych, ale także może stanowić cenne kompendium wiedzy praktycznej, przydatnej w codziennej pracy aktualnie wykonujących swój zawód doradców podatkowych oraz wszystkich zainteresowanych stosowaniem prawa podatkowego na co dzień.