Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2020 Beck Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381981415
Rok wydania: 2020

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2020 Beck Dzwonkowski

Najnowsze wydanie publikacji zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/ 2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupę przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne. 6. wydanie zawiera uchwalone zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. oraz 1.3.2020 r. Najnowsze wydanie zawiera odpowiedzi do 30 nowych dodanych pytań oraz do pozostałych pytań, z których niektóre zostały zmienione w sposób wymagający rozszerzenia odpowiedzi. Obecne wydanie uwzględnia także najnowsze zmiany wprowadzone m.in. w:
ustawie o podatku od towarów i usług;
ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
ustawie o podatku akcyzowym;
ordynacji podatkowej;
kodeksie karnym skarbowym;
ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.
Publikacja zawiera także dostęp on-line do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych koniecznych do przygotowania się do egzaminu na doradcę podatkowego.