Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2021
Bestseller

Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2021

Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowsza uchwałą z 1.10.2020 r. Nr 7/VII/2020.

Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupa przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne.

15. wydanie zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2021 r.

Obecne wydanie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone m.in. w:

Ordynacji podatkowej;
ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
Kodeksie karnym skarbowym;
ustawie o podatku leśnym;
ustawie o podatku od spadków i darowizn;
ustawie o podatku od towarów i usług;
ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
ustawie o doradztwie podatkowym;
ustawie o podatku akcyzowym;
ustawie o rachunkowości;
ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.
Publikacja zawiera 3-miesięczny dostęp do testów online. Umożliwiają one osobie, która przygotowuje się do egzaminu sprawdzenie wiedzy, zdiagnozowanie problematycznych obszarów i weryfikację w trakcie przygotowywania się do egzaminu.

Publikacja daje także dostęp online do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych koniecznych do przygotowania się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Prezentowana książka – wspólnie z publikacjami: Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy i Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte stanowi pełne kompendium wiedzy dla kandydata przygotowującego się do egzaminu na doradcę.