Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 1
Bestseller

Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 1

99 zł 75.59 zł

Teksty ustaw Aplikacje

Aplikacje Prawnicze,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381287869
Rok wydania: 2018

Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 1

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1. Stan prawny: 23 maja 2018 r. Tom 1 zawiera:
- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Prawo o aktach stanu cywilnego
- Prawo wekslowe
- Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Prawo spółdzielcze
- Ustawa o własności lokali
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
- Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami
- Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
- Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
- Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
- Prawo budowlane
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Kodeks spółek handlowych
- Prawo upadłościowe
- Prawo restrukturyzacyjne
- Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- Prawo własności przemysłowej