Egzaminy prawnicze 2020 Ministerstwa Sprawiedliwości Wzory pism z komentarzami

Egzaminy prawnicze 2020 Ministerstwa Sprawiedliwości Wzory pism z komentarzami

Stefan Jaworski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325546717
Rok wydania: 2012

Egzaminy prawnicze 2013 Ministerstwa Sprawiedliwości Wzory pism z komentarzami

Stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji, a Tomy 2-4 także dla praktyków; składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom dniom egzaminu radcowskiego i adwokackiego: testów, części cywilnej i karnej, gospodarczej i administracyjnej, zawierają wzory pism z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego wraz ze szczegółowymi komentarzami, omówieniem najważniejszych podstaw apelacyjnych i kasacyjnych.
Tom 4 obejmuje Wzory pism z komentarzami, w a nich:
- wzory pism z zakresu prawa karnego (wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym, wzory apelacji, przykładowe opisy zarzucanych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów kodeksu karnego),
- wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym.
- wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do NSA.
- materiały przydatne przy sporządzaniu umów.