Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Wzory pism z komentarzami

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Wzory pism z komentarzami

Stefan Jaworski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325567682
Rok wydania: 2014

Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Wzory pism z komentarzami

Tom 4 do egzaminu na 2015 rok obejmuje wzory pism z zakresu prawa karnego (Wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym, wzory apelacji, przykładowe opisy zarzucanych czynów do aktów oskarżenia z wybranych artykułów kodeksu karnego).
Wzory pozwu i apelacji w procesie cywilnym.
Wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do NSA.
Materiały przydatne przy sporządzaniu umów.