Ekonomia Makroekonomia cz 2 Gulcz
Bestseller

Ekonomia Makroekonomia cz 2 Gulcz

49.99 zł 39.58 zł

Mieczysław Gulcz


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 838714830X
Rok wydania: 2002

Ekonomia Makroekonomia cz 2 Gulcz

Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów nieekonomicznych w szczególności nauk społecznych. Może być także wykorzystywany przez wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób stykają się z działalnością gospodarczą i pragną zrozumieć zasa dy funkcjonowania systemu rynkowego.Podręcznik oparty jest na popytowym modelu funkcjonowania gospodarki. W pracy nad podręcznikiem korzystano z intelektualnego dorobku teorii neoklasycznej w duchu poglądów neokeynesistowskich.