Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów


ksiazka-o-zakladowym-planie-kont-z-komentarzem-palka-2019.jpg

Zakładowy plan kont z komentarzem 2018

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia: - mechanizmu podzielonej płatności VAT, - nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodow

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 188.09 zł 231

Indeks-ksiegowan-operacji.jpg

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Pałka Marian

Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane według zespołów i kont syntetycznych podanych na stronach 9-16. Część druga książki Indeks ksi

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 83.59 zł 170

rachunkowosc-przedsiebiorstw-sawicki-2016.jpg

Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku

Sawicki Kazimierz

Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:- ewidencję aktywów trwałych, - środki pieniężne i rozrachunki, - materiały i towary, - koszty i przychody, - produkt, kapitał i wynik finansowy, - rachunkowość łączących się spółek, - sprawozdawczość finansową i rachunkowość mikro i małych jednostek.

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 52.79 zł 79

Rachunkowosc-zarzadcza-Kiziukiewicz.jpg

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Książka ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem jej powiązań z rachunkowością finansową w warunkach polskich przedsiębiorstw. Po scharakteryzowaniu istoty i zakresu rachunkowości zarządczej oraz jej powiązań z zarządzaniem, prezentuje się możliwości wykorzystania obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej na potrzeby rachunkowości zarządczej w kontekście obowiązująch regulacji p

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 43.99 zł 59.99

ksiazka-rachunek-kosztow-nowak.jpg

Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Edward Nowak

Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dostosowana do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości finansowej. W książce Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą uwzględnione zostały także rozwiązania zawarte w Międzynarodowych Standardach Spr

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 48.39 zł 59.9

Rachunkowosc-zarzadcza-Kiziukiewicz-2.jpg

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2

Teresa Kiziukiewicz

Książka uwzględnia nowelizacje ustawy o rachunkowości. Publikacja ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem ich przydatności w polskich przedsiębiorstwach.

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Rachunek-koszt-jednostki-gospodarcze.jpg

Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych

Edward Nowak

Jednostki gospodarcze prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej ciągle poszukują sposobów zwiększenia zysków. Główną rolę w tych dążeniach odgrywa poprawa efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu osiąga się utrzymanie na możliwie niskim poziomie kosztów niezbędnich do prowadzenia działalności gospodarczej. Dążenie do bardziej racjonalnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa p

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 35.34 zł 47.25

ksiazka-o-zakladowym-planie-kont-z-komentarzem-palka-2019.jpg

Zakładowy plan kont z komentarzem 2016

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia: - mechanizmu podzielonej płatności VAT, - nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodow

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 188.09 zł 231

EKSP-0302-8.jpg

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw

Sawicki Krzysztof

Książka przeznaczona jest dla osób znających już zasady prowadzenia rachunkowości. Powinna ona stanowić przede wszystkim pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, zarówno słuchaczy studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Może ona być wykorzystana również przez osoby zamierzające w ramach samokształcenia przyswoić sobie wiedzę z rachunkowości finansowej, ponieważ zadania zostały rozwiązane. Ponadto opracowanie mo

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 30.69 zł 39

ksiazka-zakladowy-plan-kont-2017-palka.jpg

Zakładowy plan kont z komentarzem 2017

Pałka Marian

Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste siódme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z ustawa o rachunkowości, do prowadzenia pełnej rachunkowości. Komentarz został opracowany na podstawie polskiego prawa

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Polecane działy

Polecane książki