Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów


Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka aktualny na 2020 rok

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem na 2020 rok zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018) i jest aktualny na 2020 rok - zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między i

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 172,19 zł 231

Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Edward Nowak

Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dostosowana do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości finansowej. W książce Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 54,99 zł 69.9

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw Część 2 Zadania z rozwiązaniami

Sawicki Krzysztof

Książka przeznaczona jest dla osób znających już zasady prowadzenia rachunkowości. Powinna ona stanowić przede wszystkim pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, zarówno słuchaczy studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Może ona być wykorzystana również przez osoby zamierzające w ramach samokształcenia przyswoić sobie

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 30,69 zł 39

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Pałka Marian

Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane we

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 79,79 zł 119.99

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Książka ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem jej powiązań z rachunkowością finansową w warunkach polskich przedsiębiorstw. Po scharakteryzowaniu istoty i zakresu rachunkowości zarządczej oraz jej powiązań z zarządzaniem, prezentuje się możliwości wykorzystania obligatoryjnej sprawozd

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 46,19 zł 59.99

Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych

Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych

Edward Nowak

Jednostki gospodarcze prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej ciągle poszukują sposobów zwiększenia zysków. Główną rolę w tych dążeniach odgrywa poprawa efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu osiąga się utrzymanie na możliwie niskim poziomie kosztów niezbędnich do prowadzenia działa

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 43,99 zł 59.9

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Edward Nowak

Jednostki gospodarcze funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej ciągle poszukują sposobów zwiększenia zysku. Czołowe miejsce w tej dziedzinie zajmuje polepszenie efektywności wykorzystania czynników produkcji oraz utrzymanie na możliwie niskim poziomie kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Dążenie do bardz

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020

Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 172,19 zł 231

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2

Teresa Kiziukiewicz

Książka uwzględnia nowelizacje ustawy o rachunkowości. Publikacja ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem ich przydatności w polskich przedsiębiorstwach.

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Polecane działy

Polecane książki