Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów


Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 172.77 zł 231

Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Edward Nowak

Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dostosowana do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości finansowej. W książce Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 53.49 zł 69.9

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Pałka Marian

Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane we

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 81.31 zł 170

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Książka ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem jej powiązań z rachunkowością finansową w warunkach polskich przedsiębiorstw. Po scharakteryzowaniu istoty i zakresu rachunkowości zarządczej oraz jej powiązań z zarządzaniem, prezentuje się możliwości wykorzystania obligatoryjnej sprawozd

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 44.93 zł 59.99

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Pałka Marian

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 172.77 zł 231

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Edward Nowak

Jednostki gospodarcze funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej ciągle poszukują sposobów zwiększenia zysku. Czołowe miejsce w tej dziedzinie zajmuje polepszenie efektywności wykorzystania czynników produkcji oraz utrzymanie na możliwie niskim poziomie kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Dążenie do bardz

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 42.69 zł 49.9

Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych

Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych

Edward Nowak

Jednostki gospodarcze prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej ciągle poszukują sposobów zwiększenia zysków. Główną rolę w tych dążeniach odgrywa poprawa efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu osiąga się utrzymanie na możliwie niskim poziomie kosztów niezbędnich do prowadzenia działa

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 42.79 zł 59.9

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2

Teresa Kiziukiewicz

Książka uwzględnia nowelizacje ustawy o rachunkowości. Publikacja ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem ich przydatności w polskich przedsiębiorstwach.

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw

Sawicki Krzysztof

Książka przeznaczona jest dla osób znających już zasady prowadzenia rachunkowości. Powinna ona stanowić przede wszystkim pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, zarówno słuchaczy studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Może ona być wykorzystana również przez osoby zamierzające w ramach samokształcenia przyswoić sobie

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 29.85 zł 39

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Pałka Marian

Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste siódme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z ustawa o rachunkowoś

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Polecane działy

Polecane książki