Czas pracy w praktyce 2020 rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19
Bestseller

Czas pracy w praktyce 2020 rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19

Regulacje Covid 19


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381878869
Rok wydania: 2020

Czas pracy w praktyce 2020 rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19

Książka o czasie pracy zawiera omówienie takich kwestii jak praca zdalna oraz regulacji dotyczących czasu pracy znajdujących się w tzw. Tarczy Antykryzysowej i Tarczy 2.0.
W książce omówiono w formie pytań i odpowiedzi wszystkie trudne zagadnienia związane z czasem pracy , z którymi pracodawcy mają najwięcej problemów w praktyce. Szeroko potraktowano tematykę podróży służbowych, wyjazdów integracyjnych i szkoleń pracowników w kontekście czasu pracy, tworzenia harmonogramów pracy (grafików), zlecania i rozliczania nadgodzin, pracy w dni wolne, a także prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy, w tym również ewidencji. Przedstawiono systemy czasu pracy i możliwości ich zastosowania w praktyce w zależności od potrzeb biznesowych pracodawcy. Wskazano zasady organizowania i rozliczania dyżurów pracowników, które są coraz częściej spotykane w praktyce.
Książka zawiera także omówienie ryzyk i odpowiedzialności menedżerów za prawidłowe organizowanie pracy, jej planowanie i rozliczanie oraz wskazuje bogate orzecznictwo dotyczące zasad rozliczania czasu pracy tej grupy pracowników. Omówiono w niej również reguły rozliczenia czasu pracy niepełnoetatowców i pracowników młodocianych.