Elementy prawa dla ekonomistów Siuda

Elementy prawa dla ekonomistów Siuda

39.9 zł 31.89 zł

Wojciech Siuda


Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Contact
Isbn: 9788360251218
Rok wydania: 2013

Elementy prawa dla ekonomistów Siuda

Współczesne ustawodawstwa, w tym także ustawodawstwo polskie, przyjmują zasadę pełnej odpowiedzialności za postępowanie i jego skutki bez względu na znajomość przepisów. Dotyczy to wszelkich form odpowiedzialności prawnej cywilnej, karnej, administracyjnej, dyscyplinarnej i innych. Nie ulega więc wątpliwości, że już z tego względu możliwie najszersza znajomość prawa jest przydatna, a w wielu przypadkach wręcz niezbędna. Trudno sobie wyobrazić pełnowartościowego członka współczesnego społeczeństwa nie znającego głównych zasad, według których układają się stosunki między ludźmi i innymi podmiotami prawa. Możliwie pełna znajomość problematyki prawnej jest sprawą o kluczowym znaczeniu dla osób zatrudnionych na kierowniczych i innych odpowiedzialnych stanowiskach w gospodarce, a więc przede wszystkim ekonomistów. Jest jedną z przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych. Jednocześnie znajomość prawa stanowi punkt wyjścia dla kierowania się jego zasadami, dla jego poszanowania, a ten problem w stosunkach gospodarczych coraz bardziej zyskuje na aktualności. Wojciech Siuda przez wiele lat wykładał elementy prawa i prawo cywilne w uczelniach ekonomicznych. Przez ponad ćwierć wieku był kierownikiem katedry prawa gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnił tam także funkcję dziekana. Jest autorem licznych publikacji, w tym przede wszystkim popularnych i cenionych podręczników akademickich: Encyklopedia prawa dla ekonomistów (pierwsze wydanie 1970 rok), Prawo cywilne dla ekonomistów (współautor), Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego (współautor), Prawo gospodarcze dla ekonomistów (współautor), Elementy prawa dla ekonomistów. Łączny nakład Elementów przekroczył już 250 000 egzemplarzy.