ETYCZNE DYLEMATY NA RYNKU TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYM

ETYCZNE DYLEMATY NA RYNKU TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYM

29 zł 27.50 zł

Monika Malinowska Olszowy


Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Isbn: 9788376115368
Rok wydania: 2009

ETYCZNE DYLEMATY NA RYNKU TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYM

Prezentowana publikacja stanowi bardzo cenny zbiór artykułów na temat społecznych i ekologicznych aspektów pożądanej etyczne postawy przedsiębiorstw w dobie globalizacji gospodarki. Choć koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, tak szeroko zalecana przez organizacje ponadnarodowe, nie ma charakteru obligatoryjnego dla firm i jej wdrażanie jest oparte na zasadach dobrowolności, to w wielu krajach i regionach staje się ona coraz bardziej popularna oraz jest czynnikiem wspierającym długofalową konkurencyjność firm na rynku regionalnym i lokalnym, bowiem stanowi element zachęty do podejmowania współpracy z tymi firmami, które przestrzegają norm i standardów etycznych. Niniejsza praca jest jedną z pionierskich pozycji na ten temat na polskim rynku wydawniczym. W pełni polecam ją jako interesującą lekturę.