Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach sektora finansów publicznych

Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach sektora finansów publicznych

Jarosław Jurga


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788376771410
Rok wydania: 2020

Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach sektora finansów publicznych

Do książki została dołączona płyta CD z edytowalnymi wzorami dokumentacji wewnętrznej. Są to m.in. instrukcja gospodarowania majątkiem, protokół przeprowadzonej oceny składników majątku czy wniosek o przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego.
Jak ustalić wartość początkową nowo zakupionego samochodu służbowego?
W jaki sposób ująć w ewidencji kradzież składnika mienia ruchomego?
Jak przeprowadzić inwentaryzację sprzętu przekazanego pracownikom do użytkowania w domu?
Czy państwowa jednostka budżetowa może sprzedać kosiarkę do trawy osobie fizycznej?
Oto praktyczna publikacja, która pomoże w racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu mieniem i utrzymywaniu go w stanie niepogorszonym, do czego zobowiązuje zarówno ustawa o finansach publicznych, jak i ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Autor szczegółowo opisuje podstawy prawne, kryteria klasyfikacji i politykę rachunkowości określającą sposób ujęcia ruchomości w sprawozdaniu finansowym. Sporo miejsca poświęca także zasadom przeprowadzania inwentaryzacji, eksploatacji i odpowiedzialności w zakresie zarządzania majątkiem ruchomym. Opracowanie będzie pomocne w bieżącej analizie stanu majątku ruchomego, a także podczas oceny jego właściwości technicznych i dalszej przydatności do użytkowania. Dodatkowym atutem publikacji jest omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości, a także prezentacja zagadnień problemowych w formie pytań i odpowiedzi.