Plan kont z komentarzem Augustowska 2018 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285957 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
  Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046004 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 3. Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
  Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
  Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego , płyta CD. Publikacja pt. „Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”, w sposób kompleksowy przedstaw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381280532 Autor: Michał Kościelak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi ze zmianami obowiązującymi od 25 kwietnia 2018 r. (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz.U. poz. 767) (z suplementem elektronicznym)
  W szczegółowej klasyfikacji dochodów wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałoż ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046332 Autor: Magdalena Majdrowicz Dmitrzak
  Wydawnictwo ODDK
 5. Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak
  Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak (z suplementem elektronicznym)
  Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroni ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043584 Autor: Urszula Pietrzak
  Wydawnictwo ODDK
 6. Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281492 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regul ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611673 Autor: Dorota Adamek Hyska
  Wydawnictwo Presscom
 8. Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatk ...
  Wydanie: 2019 Isbn: KAL1204 Autor: Maria Augustowska
  Wydawnictwo ODDK
 9. Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu teryt ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043942 Autor: Izabela Świderek
  Wydawnictwo ODDK
 10. Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fun ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284189 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck