Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 201 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046684 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 2. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285957 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Opłaty za przedszkola publiczne
  Opłaty za przedszkola publiczne
  Opłaty za przedszkola publiczne. Ustalanie opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie oraz ich egzekucja ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583527 Autor: Andrzej Bielski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
  Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
  Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efe ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381282031 Autor: Robert Gawłowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381582377 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych
  Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych
  W książce kompleksowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnyc ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611123 Autor: Sebastian Bach
  Wydawnictwo Presscom
 7. Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak
  Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak (z suplementem elektronicznym)
  Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroni ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043584 Autor: Urszula Pietrzak
  Wydawnictwo ODDK
 8. Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz
  Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz z suplementem elektronicznym
  Polecamy praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500, oraz przyznawanego od 1 stycznia 2017 r. świadczen ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043416 Autor: Magdalena Ługiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 9. Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatk ...
  Wydanie: 2019 Isbn: KAL1282 Autor: Maria Augustowska
  Wydawnictwo ODDK
 10. Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
  Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatryw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285858 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck