Plan kont z komentarzem Augustowska 2018 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatk ...
  Wydanie: 2019 Isbn: KAL1282 Autor: Maria Augustowska
  Wydawnictwo ODDK
 2. Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
  Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
  Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta , płyta CD. Autorzy przedstawili niemal wszystkie regulacje prawne określające sfery działania wójtów, burmistrzów, prezydentów. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381581899 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
  Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatryw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285858 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń
  Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń
  W książce Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249973 Autor: Michał Bochenek
  Wolters Kluwer Polska
 5. Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fun ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284189 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
  Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
  Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efe ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381282031 Autor: Robert Gawłowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285957 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu teryt ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043942 Autor: Izabela Świderek
  Wydawnictwo ODDK
 9. Pomoc publiczna w gminach
  Pomoc publiczna w gminach
  Pomoc publiczna jest zjawiskiem bardzo powszechnym w sferze finansów publicznych. Do udzielenia pomocy publicznej może dojść w każdym przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046509 Autor: Agata Błaszczyk
  Wydawnictwo ODDK
 10. Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
  Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
  Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świ ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289870 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck