Plan kont z komentarzem Augustowska 2018 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281492 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości
  Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości Aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla jednostek sfery budżetowej
  Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowy ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365947734 Autor: Giedroyć Magdalena
  Infor
 3. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
  Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046004 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 4. Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fun ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284189 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018
  Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018
  Od 1.1.2018 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przesyłać do MF nowe sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Regulacja ta została wprow ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285759 Autor: Aleksandra Bieniaszewska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego plus płyta CD
  Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594787 Autor: Wojciech Lachiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regul ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611673 Autor: Dorota Adamek Hyska
  Wydawnictwo Presscom
 8. Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)
  Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)
  W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym: czynności ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043812 Autor: Grzegorz Tomala
  Wydawnictwo ODDK
 9. Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD
  Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD
  Poradnik w sposób kompleksowy przedstawia poszczególne czynności organów podatkowych gmin, podejmowane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie preferencji w zakresie zapłaty zobowiązania z tytułu ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283724 Autor: Marcin Binaś
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
  Prezentowana tu klasyfikacja w tekście zaktualizowanym ma zastosowanie w sferze budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, a także innych podmiotac ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788374263917 Autor: Aleksander Korczyn
  Wydawnictwo Sigma