Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont 2019 Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
  Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 201 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046684 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 2. Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych
  Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych zagadnienie ewidencji księgowej
  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w publicznych jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem specyficznych zdarzeń jakie występują w tych jednostkach, np. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980265 Autor: Dorota Adamek Hyska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Wzory księgowań w jednostce budżetowej
  Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk
  Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjon ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046905 Autor: Rup Wojciech
  Wydawnictwo ODDK
 4. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
  Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
  Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana na 2020 r. powinna uwzględnić wiele zupełnie nowych uwarunkowań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej przez JST. Dotyczą one m.in.: ustalania relacji ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585880 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2020 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatk ...
  Wydanie: 2020 Isbn: KAL1350 Autor: Maria Augustowska
  Wydawnictwo ODDK
 6. Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, jednostek budżetowych dzi ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046981 Autor: Anna Zysnarska
  Wydawnictwo ODDK
 7. Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury
  Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów
  W 2019 roku wprowadzono wiele zmian podatkowych, które dotknęły instytucje kultury. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomoc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589420 Autor: Teresa Krawczyk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fun ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284189 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD
  Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD Tworzenie i funkcjonowanie
  Książka z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania. Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawach samorz ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325592134 Autor: Elżbieta Garczarek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego
  Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego + płyta CD
  Książka omawia zadania i kompetencje kierownika USC ze wskazaniem przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa sądowego. Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje postępowanie kierownika USC jest ustawa ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589796 Autor: Aleksandra Gaffke
  Wydawnictwo C.H.Beck