Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
  Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 201 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046684 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 2. Wzory księgowań w jednostce budżetowej
  Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk
  Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjon ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046905 Autor: Rup Wojciech
  Wydawnictwo ODDK
 3. Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz księgowego budżetu 2020 (A5) ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2020 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatk ...
  Wydanie: 2020 Isbn: KAL1350 Autor: Maria Augustowska
  Wydawnictwo ODDK
 4. Procedury w podatkach lokalnych
  Podatki lokalne wymiar, pobór, egzekucja
  Celem publikacji jest nie tylko przybliżenie podstawowych kwestii związanych z procedurami jakie charakteryzują podatki i opłaty lokalne, w szczególności ich naliczenie, pobór i egzekucja. Kluczowa warto ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381981941 Autor: Marcin Binaś
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Vademecum dyrektora instytucji kultury
  Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD Beck
  Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 201 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381981927 Autor: Robert Barański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
  Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
  Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana na 2020 r. powinna uwzględnić wiele zupełnie nowych uwarunkowań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej przez JST. Dotyczą one m.in.: ustalania relacji ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585880 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych
  Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych zagadnienie ewidencji księgowej
  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w publicznych jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem specyficznych zdarzeń jakie występują w tych jednostkach, np. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980265 Autor: Dorota Adamek Hyska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, jednostek budżetowych dzi ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046981 Autor: Anna Zysnarska
  Wydawnictwo ODDK
 9. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56 wzorów dokumentów z zakresu dotacji plus płyta CD
  Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594787 Autor: Wojciech Lachiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD
  Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD Tworzenie i funkcjonowanie
  Książka z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania. Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawach samorz ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325592134 Autor: Elżbieta Garczarek
  Wydawnictwo C.H.Beck