Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 201 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046684 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 2. Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków
  Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków
  Jak wygląda proces ustalania taryf za wodę i ścieki w nowym otoczeniu prawnym? I jaką rolę w tym procesie odgrywają Wody Polskie, spółki wod-kan oraz gminy? To tylko kilka z wielu kwestii, które omawia ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586207 Autor: Sektor publiczny w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatk ...
  Wydanie: 2020 Isbn: KAL1282 Autor: Maria Augustowska
  Wydawnictwo ODDK
 4. Księgowania w instytucjach kultury
  Księgowania w instytucjach kultury
  Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2015 rok Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325581206 Autor: Ewa Ostapowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281492 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Opłaty za przedszkola publiczne
  Opłaty za przedszkola publiczne
  W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Jednym z przedmiotów tej regulacji są opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w placówkach pr ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583527 Autor: Andrzej Bielski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381582377 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Krajowe ramy interoperacyjności
  Krajowe ramy interoperacyjności
  Jak dostosować systemy teleinformatyczne w jednostce sektora publicznego zgodnie ze standardem Krajowych ram Interoperacyjności. Krajowe Ramy Interoperacyjności określają zarówno architekturę i funkcjona ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325579166 Autor: Sektor publiczny w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regul ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611673 Autor: Dorota Adamek Hyska
  Wydawnictwo Presscom
 10. Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fun ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284189 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck