Plan kont z komentarzem Augustowska 2020 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Vademecum dyrektora instytucji kultury
  Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD Beck
  Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 201 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381981927 Autor: Robert Barański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego
 3. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047124 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 4. Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582377 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kalendarz księgowego budżetu 2015
  Kalendarz księgowego budżetu 2020
  Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość b ...
  Wydanie: 2019 Isbn: Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 6. Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami
  Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami
  Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystośc ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788378042570 Autor: Sputowski Arkadius
  Wydawnictwo ODDK
 7. Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD
 8. Rozrachunki w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości - należności cywilnoprawne
  Należności cywilnoprawne ustalanie, pobieranie i ewidencja część I Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3/2020
  Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu naru ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381377485 Autor: Izabela Motowilczuk
  INFOR PL S.A.
 9. Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
  Vademecum wójta burmistrza prezydenta + płyta CD
  Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prez ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381581899 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)
  Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych z suplementem elektronicznym
  W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym: czynności ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043812 Autor: Grzegorz Tomala
  Wydawnictwo ODDK