Plan kont z komentarzem Augustowska 2020 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19
 2. Uchwały regulaminy i procedury + CD
  Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych plus płyta CD
  Akty wewnętrzne, jak np. statuty czy regulaminy pracy, stworzone raz, niejednokrotnie stają się zapomnianymi dokumentami, nieadekwatnymi do bieżących potrzeb i uregulowań prawnych. O ich istnieniu przypom ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788366248434 Autor: Marcin Wilski
  Wydawnictwo Presscom
 3. Kalendarz księgowego budżetu 2015
  Kalendarz księgowego budżetu 2021 (A5)
  Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość b ...
  Wydanie: 2021 Isbn: Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 4. Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem
  Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady
  Książka jest praktycznym kompendium, niezbędnym w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników, a także kierowników tych jednostek. Aut ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381377997 Autor: Gąsiorek Krystyna
  Infor
 5. KOMENTARZ DO PLANU KONT DLA PAŃSTWOWYCH I SAMORZJEDWYD10
  Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – uprawnienia do wykonania wydatków budżetowych – procedury wydatkowania środków i ich ewidencja – kontrola i odpowiedzialność dyscyplinarna za przekroczenie uprawnień
  Wydatki budżetowe są w większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych głównym zagadnieniem ich gospodarki finansowej. Wykonanie wydatków budżetowych jest zagadnieniem wieloaspektowym, w ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047346 Autor: Rup Wojciech
  Wydawnictwo ODDK
 6. Vademecum dyrektora instytucji kultury
  Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD Beck
  Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 201 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381981927 Autor: Robert Barański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego
 8. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047124 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 9. Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582377 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami
  Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami
  Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystośc ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788378042570 Autor: Sputowski Arkadius
  Wydawnictwo ODDK