Plan kont z komentarzem Augustowska 2020 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wysyłka komentarza od 27.01.2020
  Wysyłka komentarza od 27.01.2020 roku. Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fina ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047124 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 2. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 130 gotowych instrukcji zarządzeń regulaminów
  Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586580 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kalendarz księgowego budżetu 2015
  Kalendarz księgowego budżetu 2020
  Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość b ...
  Wydanie: 2019 Isbn: Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 4. Wzory księgowań w jednostce budżetowej
  Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk
  Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjon ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046905 Autor: Rup Wojciech
  Wydawnictwo ODDK
 5. Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, jednostek budżetowych dzi ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047117 Autor: Anna Zysnarska
  Wydawnictwo ODDK
 6. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
  Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomi ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046684 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 7. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
  Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
  Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana na 2020 r. powinna uwzględnić wiele zupełnie nowych uwarunkowań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej przez JST. Dotyczą one m.in.: ustalania relacji ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585880 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kalendarz Księgowego 2019
  Kalendarz Księgowego budżetu 2020 ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2020 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatk ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326977541 Autor: Maria Augustowska
  Wydawnictwo ODDK
 9. Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego
  Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego + płyta CD
  Książka omawia zadania i kompetencje kierownika USC ze wskazaniem przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa sądowego. Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje postępowanie kierownika USC jest ustawa ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589796 Autor: Aleksandra Gaffke
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych
  Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych zagadnienie ewidencji księgowej
  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w publicznych jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem specyficznych zdarzeń jakie występują w tych jednostkach, np. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980265 Autor: Dorota Adamek Hyska
  Wydawnictwo C.H.Beck