Plan kont z komentarzem Augustowska 2020 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047124 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 2. Wzory księgowań w jednostce budżetowej
  Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk
  Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjon ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046905 Autor: Rup Wojciech
  Wydawnictwo ODDK
 3. Raport o stanie JST
  Raport o stanie JST obowiązek przedstawiania raportu o stanie gminy, powiatu lub województwa
  Kadencja władz samorządowych 2018–2023 funkcjonuje w nowych realiach prawnych, nakreślonych przez przepisy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381985536 Autor: Bartosz Wilk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kalendarz Księgowego 2019
  Kalendarz Księgowego budżetu 2020 ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2020 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatk ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788326977541 Autor: Maria Augustowska
  Wydawnictwo ODDK
 5. Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, jednostek budżetowych dzi ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047117 Autor: Anna Zysnarska
  Wydawnictwo ODDK
 6. Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)
  Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych z suplementem elektronicznym
  W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym: czynności ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043812 Autor: Grzegorz Tomala
  Wydawnictwo ODDK
 7. Vademecum dyrektora instytucji kultury
  Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD Beck
  Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 201 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381981927 Autor: Robert Barański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Split Payment w sektorze budżetowym
  Split payment (MPP) i biała lista w jednostkach sektora finansów publicznych Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2/2020
  Rozliczanie VAT w sektorze prywatnym jest działaniem standardowym i nie wymaga stosowania szczególnych rozwiązań ewidencyjnych. Natomiast w sektorze finansów publicznych operacje dotyczące VAT należy umi ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381377003 Autor: Teresa Krawczyk
  Infor
 9. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 130 gotowych instrukcji zarządzeń regulaminów
  Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586580 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fun ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284189 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck