Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Umowy cywilnoprawne
  Umowy cywilnoprawne
  Do książki o umowach cywilnoprawnych dołączony jest suplement w którym znajdują się wzory umów zamieszczonych w książce. Tworzenie umów dla potrzeb jednostek samorządowych jest o wiele trudniejsze ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046882 Autor: Magdalena Ługiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 2. Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury
  Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury
  W 2019 roku wprowadzono wiele zmian podatkowych, które dotknęły instytucje kultury. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomoc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589420 Autor: Teresa Krawczyk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Wzory księgowań w jednostce budżetowej
  Wzory księgowań w jednostce budżetowej
  Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjon ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046905 Autor: Rup Wojciech
  Wydawnictwo ODDK
 4. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 201 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046684 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 5. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego plus płyta CD
  Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594787 Autor: Wojciech Lachiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego
  Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego
  Książka omawia zadania i kompetencje kierownika USC ze wskazaniem przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa sądowego. Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje postępowanie kierownika USC jest ustawa ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589796 Autor: Aleksandra Gaffke
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2020 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatk ...
  Wydanie: 2020 Isbn: KAL1282 Autor: Maria Augustowska
  Wydawnictwo ODDK
 8. Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Część pierwsza obejmuje ogólną charakterystykę sektora finansów publicznych oraz zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samo­rządowych zakładów budżetowych oraz ich rachunków bankowyc ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378043225 Autor: Anna Zysnarska
  Wydawnictwo ODDK
 9. Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582377 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281492 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck