Plan kont z komentarzem Augustowska 2018 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
  Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
  Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy os ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 97883681285841 Autor: Sektor publiczny w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
  Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381582377 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK
  Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatk ...
  Wydanie: 2019 Isbn: KAL1282 Autor: Maria Augustowska
  Wydawnictwo ODDK
 4. Pomoc publiczna w gminach
  Pomoc publiczna w gminach
  Pomoc publiczna jest zjawiskiem powszechnym w sferze finansów publicznych. Dotyczy każdego przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST. W publikacji wskaza ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046509 Autor: Agata Błaszczyk
  Wydawnictwo ODDK
 5. Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
  Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
  Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzgl ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381280532 Autor: Michał Kościelak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019
  Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019
  Książka o zamknięciu roku dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozporządzeni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611833 Autor: Katarzyna Poterucha
  Wydawnictwo Presscom
 7. Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281492 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
  Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
  Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prez ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381581899 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz
  Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz z suplementem elektronicznym
  Polecamy praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500, oraz przyznawanego od 1 stycznia 2017 r. świadczen ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043416 Autor: Magdalena Ługiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 10. Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
  Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
  Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świ ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289870 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck