Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Wzory księgowań w jednostce budżetowej
  Wzory księgowań w jednostce budżetowej
  Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. Autor, doświadczony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040651 Autor: Wojciech Rup
  Wydawnictwo ODDK
 2. Publiczne jednostki oświatowe
  Publiczne jednostki oświatowe
  Problematyka funkcjonowania jednostki oświatowej jest pojęciem skomplikowanym, obejmującym szereg procesów podlegających odrębnym regulacjom ustawowym, których przybliżenie w przystępny sposób jest ce ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325540388 Autor: Piotr Wieczorek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
  Finanse jednostek samorządu terytorialnego
  Monografia omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne dotyczące funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego. Stanowi ona kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia mechanizmów dotyczących pozyskiwani ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378062905 Autor: Kornberger Sokołowska Elżbieta
  LexisNexis Polska
 4. Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych
  Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych
  Publikacja stanowi kompleksowy zbiór wiarygodnych i niekwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe wzorów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych. Każdy wzór został poprzedzony komentar ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325536077 Autor: Lachiewicz Wojciech
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kalendarium finansów publicznych
  Kalendarium finansów publicznych Ważne terminy z ustawy o finansach publicznych oraz aktów prawnych z nią powiązanych
  Publikacja „Kalendarium finansów publicznych” jest pierwszym na rynku kompleksowym przedstawieniem i omówieniem wszystkich ważnych terminów , które zostały ujęte w aktach prawnych regulujących probl ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325534387 Autor: Wojciech Białończyk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Instytucje kultury Rachunkowość sprawozdawczość gospodarka finansowa kontrola zarządcza
  Instytucje kultury Rachunkowość sprawozdawczość gospodarka finansowa kontrola zarządcza
  Na co dzień różne instytucje kultury: ośrodki kultury, teatry, muzea, biblioteki itp., spotykają się z wieloma problemami z zakresu gospodarki i nansowej, prowadzenia ewidencji rachunkowej, czy też kontr ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325509798 Autor: Piotr Wieczorek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016
  infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016
  W części merytorycznej infoKalendarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:- otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych,- zmiany zasad (polityki) rachunkowości,- zestawienia obrotów i sald kont księg ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 24500690 Autor: Beck
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Podatki lokalne 2016
  Podatki lokalne 2016
  W 2015 roku weszły w życie następujące nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony kra ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325579821 Autor: Dzięgiel Matras Agata
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Plan finansowy 2016 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Plan finansowy 2016 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Prawidłowe opracowanie planu finansowego wzmacnia sprawność funkcjonowania jednostki. Książka prócz omówienia istoty i znaczenia planowania dla właściwej realizacji zadań publicznych, przedstawia meto ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326944772 Autor: Świderek Izabela
  Oficyna prawa polskiego
 10. Instytucje kultury w 2016 roku 15 zmian w przepisach
  Instytucje kultury w 2016 roku 15 zmian w przepisach
  W samym tylko prawie autorskim wchodzi w życie na przełomie 2015 i 2016 roku kilkanaście zmian. Dotyczą one np. tego, co instytucja kultury może zamieszczać na swojej stronie internetowej. Zmieniają się ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326945618 Autor: Król Tomasz
  Wiedza i Praktyka