Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Praktyczny komentarz do zmian w ustawie
  Duże zmiany w zasadach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wchodzą w życie już od dnia 11 lutego 2012 roku. Komentarz do zmian w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dysc ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040309 Autor: Puchacz Krzysztof
  Wydawnictwo ODDK
 2. Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Opracowanie dotyczące rachunkowości organów finansowych budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Publikacja zaw ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040682 Autor: Zysnarska Anna
  Wydawnictwo ODDK
 3. Dyscyplina finansów publicznych po zmianach
  Dyscyplina finansów publicznych po zmianach
  W książce omówiono zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy oraz zasady odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Oprócz omówienia zmian obowiązujących od 11 lutego 2012 r. znajdu ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788377161098 Autor:
  INFOR PL S.A.
 4. Wzory księgowań w jednostce budżetowej
  Wzory księgowań w jednostce budżetowej
  Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. Autor, doświadczony specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040651 Autor: Wojciech Rup
  Wydawnictwo ODDK
 5. Publiczne jednostki oświatowe
  Publiczne jednostki oświatowe
  Problematyka funkcjonowania jednostki oświatowej jest pojęciem skomplikowanym, obejmującym szereg procesów podlegających odrębnym regulacjom ustawowym, których przybliżenie w przystępny sposób jest ce ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788325540388 Autor: Piotr Wieczorek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
  Finanse jednostek samorządu terytorialnego
  Monografia omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne dotyczące funkcjonowania tzw. podsektora samorządowego. Stanowi ona kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia mechanizmów dotyczących pozyskiwani ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378062905 Autor: Kornberger Sokołowska Elżbieta
  LexisNexis Polska
 7. Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych
  Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych
  Publikacja stanowi kompleksowy zbiór wiarygodnych i niekwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe wzorów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych. Każdy wzór został poprzedzony komentar ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325536077 Autor: Lachiewicz Wojciech
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kalendarium finansów publicznych
  Kalendarium finansów publicznych Ważne terminy z ustawy o finansach publicznych oraz aktów prawnych z nią powiązanych
  Publikacja „Kalendarium finansów publicznych” jest pierwszym na rynku kompleksowym przedstawieniem i omówieniem wszystkich ważnych terminów , które zostały ujęte w aktach prawnych regulujących probl ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325534387 Autor: Wojciech Białończyk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Instytucje kultury Rachunkowość sprawozdawczość gospodarka finansowa kontrola zarządcza
  Instytucje kultury Rachunkowość sprawozdawczość gospodarka finansowa kontrola zarządcza
  Na co dzień różne instytucje kultury: ośrodki kultury, teatry, muzea, biblioteki itp., spotykają się z wieloma problemami z zakresu gospodarki i nansowej, prowadzenia ewidencji rachunkowej, czy też kontr ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325509798 Autor: Piotr Wieczorek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016
  infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016
  W części merytorycznej infoKalendarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:- otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych,- zmiany zasad (polityki) rachunkowości,- zestawienia obrotów i sald kont księg ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 24500690 Autor: Beck
  Wydawnictwo C.H.Beck