Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Krajowe ramy interoperacyjności
  Krajowe ramy interoperacyjności
  Jak dostosować systemy teleinformatyczne w jednostce sektora publicznego zgodnie ze standardem Krajowych ram Interoperacyjności. Krajowe Ramy Interoperacyjności określają zarówno architekturę i funkcjona ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325579166 Autor: Sektor publiczny w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fun ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284189 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
  Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
  Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efe ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381282031 Autor: Robert Gawłowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych
  Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych
  W książce kompleksowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnyc ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611123 Autor: Sebastian Bach
  Wydawnictwo Presscom
 5. Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak
  Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak (z suplementem elektronicznym)
  Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroni ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043584 Autor: Urszula Pietrzak
  Wydawnictwo ODDK
 6. Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz
  Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz z suplementem elektronicznym
  Polecamy praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500, oraz przyznawanego od 1 stycznia 2017 r. świadczen ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043416 Autor: Magdalena Ługiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 7. Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego
  Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatryw ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285858 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Pomoc publiczna w gminach
  Pomoc publiczna w gminach
  Pomoc publiczna jest zjawiskiem powszechnym w sferze finansów publicznych. Dotyczy każdego przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST. W publikacji wskaza ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046509 Autor: Agata Błaszczyk
  Wydawnictwo ODDK
 9. Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
  Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
  Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prez ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381581899 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
  Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
  Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świ ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289870 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck