Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
  Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
  Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzgl ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381280532 Autor: Michał Kościelak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
  Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281492 Autor: Mieczysława Cellary
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
  Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD
  Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prez ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381581899 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
  Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory
  Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świ ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289870 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Procedury podatkowe i administracyjne 2018
  Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + płyta CD
  Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281386 Autor: Paweł Bohatyrewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń
  Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń
  W książce Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249973 Autor: Michał Bochenek
  Wolters Kluwer Polska
 7. Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego
  Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fun ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284189 Autor: Vademecum specjalisty
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
  Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
  Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efe ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381282031 Autor: Robert Gawłowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu teryt ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043942 Autor: Izabela Świderek
  Wydawnictwo ODDK
 10. VAT w samorządach
  VAT w samorządach
  Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:- ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381077811 Autor: Agnieszka Bieńkowska
  Wolters Kluwer Polska