Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Procedury podatkowe i administracyjne 2018
  Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + płyta CD
  Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281386 Autor: Paweł Bohatyrewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń
  Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń
  W książce Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249973 Autor: Michał Bochenek
  Wolters Kluwer Polska
 3. Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu teryt ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043942 Autor: Izabela Świderek
  Wydawnictwo ODDK
 4. VAT w samorządach
  VAT w samorządach
  Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:- ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381077811 Autor: Agnieszka Bieńkowska
  Wolters Kluwer Polska
 5. Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości
  Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości Aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla jednostek sfery budżetowej
  Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowy ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365947734 Autor: Giedroyć Magdalena
  Infor
 6. Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018
  Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018
  Od 1.1.2018 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przesyłać do MF nowe sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Regulacja ta została wprow ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285759 Autor: Aleksandra Bieniaszewska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  Rachunkowość budżetu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378041979 Autor: Zysnarska Anna
  Wydawnictwo ODDK
 8. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego plus płyta CD
  Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594787 Autor: Wojciech Lachiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)
  Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)
  W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym: czynności ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043812 Autor: Grzegorz Tomala
  Wydawnictwo ODDK
 10. Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD
  Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD
  Poradnik w sposób kompleksowy przedstawia poszczególne czynności organów podatkowych gmin, podejmowane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie preferencji w zakresie zapłaty zobowiązania z tytułu ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283724 Autor: Marcin Binaś
  Wydawnictwo C.H.Beck