Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości
  Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości Aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla jednostek sfery budżetowej
  Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowy ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365947734 Autor: Giedroyć Magdalena
  Infor
 2. Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018
  Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2018
  Od 1.1.2018 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przesyłać do MF nowe sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Regulacja ta została wprow ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285759 Autor: Aleksandra Bieniaszewska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego plus płyta CD
  Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594787 Autor: Wojciech Lachiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)
  Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)
  W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, jego rozliczeniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym: czynności ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043812 Autor: Grzegorz Tomala
  Wydawnictwo ODDK
 5. Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD
  Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych + płyta CD
  Poradnik w sposób kompleksowy przedstawia poszczególne czynności organów podatkowych gmin, podejmowane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie preferencji w zakresie zapłaty zobowiązania z tytułu ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283724 Autor: Marcin Binaś
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Podatek VAT w instytucjach kultury 2017
  Podatek VAT w instytucjach kultury 2017 Jednolity plik kontrolny Prewspółczynnik Stanowiska organów
  W książce znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, aby właściwe rozliczać się z podatku VAT, również za pomocą prewspółczynnika. Pomogą Ci w tym stanowiska ministra finansów i najnowsze interpret ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326954887 Autor: Tomasz Król
  Oficyna prawa polskiego
 7. Świadczenie wychowawcze 500+
  Świadczenie wychowawcze 500+
  W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie u stawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nakłada ona na urzędy JST, ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie nowe obowiązki ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325585099 Autor: Mrozek Piotr
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: - kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, ins ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325587741 Autor: Sebastian Bach
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zależne ( ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594992 Autor: Piotrowski Marek
  C.H. Beck
 10. Budżet zadaniowy w praktyce Planowanie kalkulacja wydatków ewidencja księgowa
  Budżet zadaniowy w praktyce Planowanie kalkulacja wydatków ewidencja księgowa
  Jak wdrożyć budżetowanie zadaniowe? Jak zapewnić przejrzystość planowania i wykonania budżetu oraz zwiększyć efektywność i skuteczność wydatkowania środków? Jak kontrolować realizację zadań b ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788362723331 Autor: Heciak Sławomir
  Wydawnictwo Presscom