Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: - kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, ins ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325587741 Autor: Sebastian Bach
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zależne ( ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594992 Autor: Piotrowski Marek
  C.H. Beck
 3. Budżet zadaniowy w praktyce Planowanie kalkulacja wydatków ewidencja księgowa
  Budżet zadaniowy w praktyce Planowanie kalkulacja wydatków ewidencja księgowa
  Jak wdrożyć budżetowanie zadaniowe? Jak zapewnić przejrzystość planowania i wykonania budżetu oraz zwiększyć efektywność i skuteczność wydatkowania środków? Jak kontrolować realizację zadań b ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788362723331 Autor: Heciak Sławomir
  Wydawnictwo Presscom
 4. Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
  Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
  W książce szczegółowo omówiono wszystkie metody amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zagadnienia związane ze stawkami amortyzacji i terminami dokonywania o ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788362723836 Autor: Gaździk Elżbieta
  Wydawnictwo Presscom
 5. Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
  Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
  Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podl ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280488 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Ustawa o pracownikach samorządowych
  Ustawa o pracownikach samorządowych
  Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych Komentarz. Najnowszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy. Prezentuje rozwiązania p ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 978836588784 Autor: Magdalena Kasprzak
  Infor Biznes
 7. Gospodarowanie nieruchomościami w gminie
  Gospodarowanie nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD
  Celem książki o gospodarce nieruchomościami jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381281744 Autor: Maciej Nowak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Świadczenie wychowawcze + płyta CD
  Świadczenie wychowawcze + płyta CD
  Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumen ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280358 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp
  Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp Poradnik Rachunkowości Budzetowej 8/2017
  Miesięczny przegląd nowości - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi - Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – będą nowe sprawozdania - Projekt zmiany rozpor ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365887375 Autor: Szczepankiewicz Elżbieta Izabela
  Infor
 10. Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet
  Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów
  W publikacji omówiono zupełnie nowe w polskim piśmiennictwie podejście do usprawniania zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym, zarówno z prawnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Wykorzystu ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381075930 Autor: Michalczuk Grażyna
  Wolters Kluwer