Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
  Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
  W książce szczegółowo omówiono wszystkie metody amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zagadnienia związane ze stawkami amortyzacji i terminami dokonywania o ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788362723836 Autor: Gaździk Elżbieta
  Wydawnictwo Presscom
 2. Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
  Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
  Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podl ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280488 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Ustawa o pracownikach samorządowych
  Ustawa o pracownikach samorządowych
  Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych Komentarz. Najnowszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy. Prezentuje rozwiązania p ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 978836588784 Autor: Magdalena Kasprzak
  Infor Biznes
 4. Gospodarowanie nieruchomościami w gminie
  Gospodarowanie nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD
  Celem książki o gospodarce nieruchomościami jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381281744 Autor: Maciej Nowak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Świadczenie wychowawcze + płyta CD
  Świadczenie wychowawcze + płyta CD
  Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumen ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280358 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp
  Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp Poradnik Rachunkowości Budzetowej 8/2017
  Miesięczny przegląd nowości - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi - Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – będą nowe sprawozdania - Projekt zmiany rozpor ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365887375 Autor: Szczepankiewicz Elżbieta Izabela
  Infor
 7. Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet
  Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów
  W publikacji omówiono zupełnie nowe w polskim piśmiennictwie podejście do usprawniania zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym, zarówno z prawnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Wykorzystu ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381075930 Autor: Michalczuk Grażyna
  Wolters Kluwer
 8. Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2
  Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2 Poradnik Rachunkowości Budzetowej 7/2017
  Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR Środki trwałe - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności - Nowe rozporządzenie w spra ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365887191 Autor: Motowilczuk Izabela
  Infor
 9. Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD
  Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD Tworzenie i funkcjonowanie
  Książka z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania. Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawach samorz ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325592134 Autor: Elżbieta Garczarek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Od 1.1.2017 roku wszystkie JST muszą scentralizować VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady budżetowe, czy też inne jednostki organizacyj ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325588861 Autor: Barbara Sajnaj
  Wydawnictwo C.H.Beck