Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Podatek VAT w instytucjach kultury 2017
  Podatek VAT w instytucjach kultury 2017 Jednolity plik kontrolny Prewspółczynnik Stanowiska organów
  W książce znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, aby właściwe rozliczać się z podatku VAT, również za pomocą prewspółczynnika. Pomogą Ci w tym stanowiska ministra finansów i najnowsze interpret ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326954887 Autor: Tomasz Król
  Oficyna prawa polskiego
 2. Świadczenie wychowawcze 500+
  Świadczenie wychowawcze 500+
  W dniu 1.4.2016 r. weszła w życie u stawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nakłada ona na urzędy JST, ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie nowe obowiązki ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325585099 Autor: Mrozek Piotr
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
  Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: - kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, ins ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325587741 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zależne ( ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325594992 Autor: Piotrowski Marek
  C.H. Beck
 5. Budżet zadaniowy w praktyce Planowanie kalkulacja wydatków ewidencja księgowa
  Budżet zadaniowy w praktyce Planowanie kalkulacja wydatków ewidencja księgowa
  Jak wdrożyć budżetowanie zadaniowe? Jak zapewnić przejrzystość planowania i wykonania budżetu oraz zwiększyć efektywność i skuteczność wydatkowania środków? Jak kontrolować realizację zadań b ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788362723331 Autor: Heciak Sławomir
  Wydawnictwo Presscom
 6. Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
  Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
  W książce szczegółowo omówiono wszystkie metody amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zagadnienia związane ze stawkami amortyzacji i terminami dokonywania o ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788362723836 Autor: Gaździk Elżbieta
  Wydawnictwo Presscom
 7. Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
  Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce
  Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podl ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280488 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Ustawa o pracownikach samorządowych
  Ustawa o pracownikach samorządowych
  Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych Komentarz. Najnowszy na rynku, kompleksowy komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy. Prezentuje rozwiązania p ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 978836588784 Autor: Magdalena Kasprzak
  Infor Biznes
 9. Gospodarowanie nieruchomościami w gminie
  Gospodarowanie nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD
  Celem książki o gospodarce nieruchomościami jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381281744 Autor: Maciej Nowak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Świadczenie wychowawcze + płyta CD
  Świadczenie wychowawcze + płyta CD
  Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumen ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381280358 Autor: Piotr Mrozek
  Wydawnictwo C.H.Beck