Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości cz 1
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości cz 1 Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2017
  Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także przy uwzględnieniu szczególnych rozwiąza ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365789419 Autor: Motowilczuk Izabela
  Infor
 2. VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
  VAT w jednostkach samorządu terytorialnego Centralizacja wraz z pierwszą korektą prewskaźnika
  Książka zawiera o centralizacji VAT z prewskaźnikiem zawiera: - przedstawienie specyfiki odliczeń podatku VAT w JST,- opis rewolucyjnych zmian jakie ustawodawca wprowadził w podatku od towarów i usług od ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325588861 Autor: Ewa Sokołowska Strug
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
  Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomi ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043461 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 4. Wydatki strukturalne
  Wydatki strukturalne
  Zasady klasyfikowania w jednostkach sektora finansów publicznych – sprawozdawczość – wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne – przykłady projektów, z ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378041658 Autor: Monika Dragańczuk
  Wydawnictwo ODDK
 5. Krajowe ramy interoperacyjności
  Krajowe ramy interoperacyjności
  Jak dostosować systemy teleinformatyczne w jednostce sektora publicznego zgodnie ze standardem Krajowych ram Interoperacyjności. Krajowe Ramy Interoperacyjności określają zarówno architekturę i funkcjona ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325579166 Autor: Gałach Adam
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Świadczenia wychowawcze 500+
  Świadczenia wychowawcze 500+
  11 lutego 2016 roku przyjęta została ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wchodzi ona w życie od 1 kwietnia 2016 r. Pociąga to za sobą ogromne przedsięwzięcie, jakie pojawia się po stronie inst ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325583798 Autor: Mrozek Piotr
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe
  Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe
  Książka opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień , które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325592592 Autor: Marek Piotrowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego
  Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego
  Od 1 stycznia 2017 roku podatnikiem VAT jest wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (tj. gmina, powiat, samorząd województwa), która od tego dnia rozlicza ten podatek za siebie i podległe sobie jed ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043454 Autor: Grzegorz Tomala
  Wydawnictwo ODDK
 9. Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami
  Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami
  Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystośc ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788378042570 Autor: Sputowski Arkadius
  Wydawnictwo ODDK
 10. Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury
  Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury
  Najbardziej aktualny i praktyczny poradnik wyjaśniający jak sporządzić: - Sprawozdania finansowe za 2016 r.- Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r.- Sprawozdania Rb-WSa, Rb-WSb z 2016 r.- Sprawozd ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325591359 Autor: Ewa Ostapowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck