Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2
  Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2 Poradnik Rachunkowości Budzetowej 7/2017
  Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR Środki trwałe - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności - Nowe rozporządzenie w spra ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365887191 Autor: Motowilczuk Izabela
  Infor
 2. Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD
  Samorządowe Centra usług wspólnych + Płyta CD Tworzenie i funkcjonowanie
  Książka z zakresu tworzenia i funkcjonowania CUW zawiera 27 wzorów dokumentów na płycie CD oraz liczne odpowiedzi na naczęściej zadawane pytania. Od 1.1.2016 r. weszły w życie zmiany w ustawach samorz ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325592134 Autor: Elżbieta Garczarek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Od 1.1.2017 roku wszystkie JST muszą scentralizować VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady budżetowe, czy też inne jednostki organizacyj ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325588861 Autor: Barbara Sajnaj
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości cz 1
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości cz 1 Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2017
  Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także przy uwzględnieniu szczególnych rozwiąza ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365789419 Autor: Motowilczuk Izabela
  Infor
 5. VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
  VAT w jednostkach samorządu terytorialnego Centralizacja wraz z pierwszą korektą prewskaźnika
  Książka zawiera o centralizacji VAT z prewskaźnikiem zawiera: - przedstawienie specyfiki odliczeń podatku VAT w JST,- opis rewolucyjnych zmian jakie ustawodawca wprowadził w podatku od towarów i usług od ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325588861 Autor: Ewa Sokołowska Strug
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
  Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomi ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043461 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 7. Wydatki strukturalne
  Wydatki strukturalne
  Zasady klasyfikowania w jednostkach sektora finansów publicznych – sprawozdawczość – wykaz obszarów i kodów w poszczególnych podmiotach realizujących wydatki strukturalne – przykłady projektów, z ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378041658 Autor: Monika Dragańczuk
  Wydawnictwo ODDK
 8. Krajowe ramy interoperacyjności
  Krajowe ramy interoperacyjności
  Jak dostosować systemy teleinformatyczne w jednostce sektora publicznego zgodnie ze standardem Krajowych ram Interoperacyjności. Krajowe Ramy Interoperacyjności określają zarówno architekturę i funkcjona ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325579166 Autor: Gałach Adam
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Świadczenia wychowawcze 500+
  Świadczenia wychowawcze 500+
  11 lutego 2016 roku przyjęta została ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wchodzi ona w życie od 1 kwietnia 2016 r. Pociąga to za sobą ogromne przedsięwzięcie, jakie pojawia się po stronie inst ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325583798 Autor: Mrozek Piotr
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe
  Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe
  Książka opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień , które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325592592 Autor: Marek Piotrowski
  Wydawnictwo C.H.Beck