Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe
  Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe
  Książka opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień , które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325592592 Autor: Marek Piotrowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego
  Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego
  Od 1 stycznia 2017 roku podatnikiem VAT jest wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (tj. gmina, powiat, samorząd województwa), która od tego dnia rozlicza ten podatek za siebie i podległe sobie jed ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043454 Autor: Grzegorz Tomala
  Wydawnictwo ODDK
 3. Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami
  Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami
  Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystośc ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788378042570 Autor: Sputowski Arkadius
  Wydawnictwo ODDK
 4. Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury
  Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury
  Najbardziej aktualny i praktyczny poradnik wyjaśniający jak sporządzić: - Sprawozdania finansowe za 2016 r.- Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN za 2016 r.- Sprawozdania Rb-WSa, Rb-WSb z 2016 r.- Sprawozd ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325591359 Autor: Ewa Ostapowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Sprawozdawczość i deklaracje w instytucjach kultury
  Sprawozdawczość i deklaracje w instytucjach kultury
  Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz fo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381582643 Autor: Ewa Ostapowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych
  Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych
  Książka zawiera ponad 30 najważniejszych uchwał w sprawach finansowych, które są związane z ostatnimi zmianami w przepisach prawa. Od 1.1.2017 r. będą obowiązywać: - nowelizacja rozporządzenia w spr ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325590383 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Spółki jednostek samorządu terytorialnego
  Spółki jednostek samorządu terytorialnego
  Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych. Omawia szczegółowo: - podstawy prawne tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowa ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325557522 Autor: Anna Zołotar
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej
  Część pierwsza obejmuje ogólną charakterystykę sektora finansów publicznych oraz zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samo­rządowych zakładów budżetowych oraz ich rachunków bankowyc ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378043225 Autor: Anna Zysnarska
  Wydawnictwo ODDK
 9. Finanse i rachunkowość sektora publicznego
  Finanse i rachunkowość sektora publicznego
  Przewodnik pomaga zrozumieć podstawowe terminy, takie jak aktywa, pasywa, przychody, koszty, dochody i wydatki. Odpowiada na najważniejsze pytania z zakresu finansów i rachunkowości, w tym: jak właściwie ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788362723997 Autor: Heciak
  Wydawnictwo Presscom
 10. Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach
  Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach
  Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotąd łączącą naukę i codzienne problemy z dziedziną tak bliską i namacalną, a zarazem tak odległą, nieprzystępną, wręcz zgubną, jaką ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788375567090 Autor: Gliniecka Jolanta
  CeDeWu