Plan kont z komentarzem Augustowska 2019 centralizacja VAT, dotacje oświatowe

 1. Dyscyplina finansów publicznych
  Dyscyplina finansów publicznych Podstawy i zakres odpowiedzialności
  W opracowaniu autorzy opisują problematykę związaną z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych, głównego księgowego i p ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325537753 Autor: Wojciech Robaczyński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Komentarz do planu kont Augustowska Rup
  Komentarz do planu kont Augustowska Rup dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
  Komentarz dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej uwzględnia zmiany w rozporządzeniu dot. rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku!\r\n Wnikliwy komentarz opracowan ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378042761 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 3. Komentarz do planu kont Augustowska
  Komentarz do planu kont Augustowska
  dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Komentarz do planu kont posiada suplement elektronicz ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043461 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 4. Vademecum dyrektora instytucji kultury
  Vademecum dyrektora instytucji kultury
  Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem instytucją kultury , czyli opisujemy kwestie: ustalania zasad wynagradzania pracowników instytuc ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325581169 Autor: Barański Robert
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Finansowanie działalności kulturalnej
  Finansowanie działalności kulturalnej
  Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów wykorzystania dostępnych źródeł finansowania przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fund ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325581756 Autor: Barański Robert
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora publicznego
  Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora publicznego
  Poruszane zagadnienia omawiają istotne informacje w zakresie praktycznych narzędzi zarządzania ryzykiem niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania jednostką sektora publicznego. Książka udziel ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325581626 Autor: Kumpiałowska Agata
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. VADEMECUM SKARBNIKA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERUTORIALNEGO
  VADEMECUM SKARBNIKA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERUTORIALNEGO
  W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sekto ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325557089 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kalendarz księgowego budżetu 2017 ODDK
  Kalendarz księgowego budżetu 2017 ODDK
  Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS i ...
  Wydanie: 2017 Isbn: KAL1123 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 9. Skuteczne zarządzanie instytucją kultury
  Skuteczne zarządzanie instytucją kultury 50 wskazówek dla dyrektora
  Przepisy statutowe mogą przewidywać, że w przypadku braku zastępcy dyrektora, jego czynności będzie wykonywał wyznaczony pracownik. Jednak aby było to możliwe, dyrektor musi sam, jeszcze przed wystąpi ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326944147 Autor: Culepa Michał
  Oficyna prawa polskiego
 10. Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016
  Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016
  Sektory związane z kulturą i twórczością wykazują w trudnej sytuacji gospodarczej stały wzrost. Zapewniając 7 milionów miejsc pracy, są jednym z największych pracodawców europejskich i jednym z najw ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326944154 Autor: Peda Marek
  Oficyna prawa polskiego