Finanse publiczne Owsiak, Elżbieta Chojna-Duch

 1. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
  Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
  Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076845 Autor: Tyrakowski Marek
  Wolters Kluwer Polska
 2. Sprawozdania podatkowe
  Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego
  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604840 Autor: Aleksandra Bieniaszewska
  Wolters Kluwer Polska
 3. Finanse publiczne Komentarz
  Zmiany w finansach publicznych 2020
  Książka o finansach publicznych prezentuje znaczenie poszczególnych zmian w szerszym kontekście finansów samorządowych, szczegółowo prezentując nowe obowiązki jednostek samorządowych związane z prow ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582360 Autor: Piotr Walczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Finanse samorządu terytorialnego Zagadnienia wybrane
  Finanse samorządu terytorialnego Zagadnienia wybrane
  Publikacja jest wynikiem dorobku cyklicznie urządzanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu konferencji naukowych na temat finansów samorządu terytorialnego. Ostatnia Konferencja odbyta się w dni ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 837205214X Autor: Leszek Patrzałek
  WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 5. Prawo finansów samorządowych
  Prawo finansów samorządowych Stan prawny: 5/6.2018 - do podciągnięcia w korekcie autorskiej do możliwie najbardziej aktualnego
  W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejscowego. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247894 Autor: Michał Bitner
  Wolters Kluwer Polska
 6. Finanse publiczne
  Finanse publiczne Współczesne ujęcie.
  Najnowsza i kompletna publikacja z zakresu finansów publicznych na polskim rynku. Książka przygotowana została na podstawie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika Finanse publi ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788301190880 Autor: Owsiak Stanisław
  Wydawnictwo Naukowe PWN
 7. Finanse publiczne Teoria i praktyka
  Finanse publiczne Teoria i praktyka
  Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematy ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788301157326 Autor: Owsiak Stanisław
  Wydawnictwo Naukowe PWN
 8. Finanse publiczne Ziółkowska
  Finanse publiczne Ziółkowska
  Książka Teoria i zastosowanie jest oryginalną, jedną z nielicznych na naszym rynku wydawniczym publikacją poświęconą problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w w ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788372053077 Autor: Ziółkowska Wiesława
  WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 9. Finanse publiczne Komentarz praktyczny
  Finanse publiczne Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
  Jedyny na rynku komentarz do ustawy o finansach publicznych uwzględniający ostatnią nowelizację stan prawny na dzień 25 lipca 2014 rok. Nastawiony na praktyków komentarz do ustawy zawiera pogłębioną an ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378041931 Autor: Ruśkowski
  Wydawnictwo ODDK
 10. Prawo finansowe Tom 1 Finanse publiczne
  Prawo finansowe Tom 1 Finanse publiczne
  Znajdziesz wszystkie zagadnienia związane z budżetem państwa i budżetami samorządowymi – procedurą ich uchwalania, możliwościami zmiany i przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w tych budże ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788326911194 Autor: Sylwia Krawczyk
  Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo Wiedza i Praktyka