Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego
Bestseller

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

Walczak Piotr


Wydawnictwo: C.H. Beck
Isbn: 9788325588311
Rok wydania: 2016

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

Jak zwiększyć potencjał finansowy jednostki samorządu terytorialnego, stosując nietypowe, ale bezpieczne instrumenty finansowe Książka przedstawia zasady funkcjonowania instrumentów finansowych i rozwiązań , dzięki którym jednostki samorządu terytorialnego, zwiększą swój potencjał finansowy i ekonomiczny i wykonają określone zamierzenia – przede wszystkim inwestycyjne. Jest to szczególnie istotne w obliczu pozyskania znaczących środków finansowych w ramach kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, co zakłada jednak wniesienie wkładu własnego. Wyróżnikiem tej publikacji jest: 1) przedstawienie i omówienie kilkunastu instrumentów finansowych, których zastosowanie nie wpływa na wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (w szczególności obligacje przychodowe, umowy wsparcia, nowacja, subrogacja, sekurytyzacja);
2) wskazanie rozwiązań , które pozwolą na optymalizację wydatków publicznych, np.: poprzez konsolidację zadłużenia lub jego restrukturyzację i obniżenie kosztów obsługi długu;
likwidację zakładów budżetowych w celu wykonywania zadań przez spółki prawa handlowego;
wspólne udzielanie zamówień publicznych, co wpływa na wybór korzystnej oferty;
udzielenie koncesji na usługi lub roboty budowlane;
3) przedstawienie rozwiązań i mechanizmów, które pozwalają pozyskać kapitał zwrotny z udziałem samorządowych spółek prawa handlowego;
4) wyjaśnienie prawnych i finansowych relacji między jednostką samorządu terytorialnego a spółką (np. objęcie udziałów, dopłaty, umowy wsparcia);
5) omówienie instytucji zamówień in-house, która została wprowadzona przez nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych z 23.6.2016 r., w szerszym kontekście wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz ich powierzenia;
6) wskazanie uwarunkowań i ograniczeń uzasadniających poszukiwanie przez JST nowych instrumentów finansowania zadań, w jaki sposób również prawnych formuł ich wykonywania. Dzięki tej książce dowiesz się m.in.: 1) jakie są najistotniejsze bariery w prowadzeniu gospodarki finansowej przez JST;
2) czym jest restrukturyzacja zadłużenia;
3) jakie są prawne instrumenty skutecznej restrukturyzacji;
4) w jaki sposób skonsolidować zadłużenie;
5) dlaczego obligacje przychodowe nie mają znaczenia dla relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
6) czym jest finansowanie zwrotne;
7) czy sekurytyzacja może być powszechnie stosowanym instrumentem finansowym;
8) w jaki sposób przekształcić zakład budżetowy w spółkę prawa handlowego;
9) jaki charakter ma umowa wsparcia zawarta między JST a spółką samorządową;
10) czym są dopłaty do spółki prawa handlowego;
11) w jaki sposób udzielić koncesji na usługi lub roboty budowlane;
12) czym jest powierzenie zadania z zakresu gospodarki komunalnej;
13) w jaki sposób udzielić zamówienia in-house na rzecz spółki komunalnej;
14) czym są zamówienia in-house odwrócone i horyzontalne;
w jaki sposób wspólnie udzielić zamówienia publicznego. BECK INFO BIZNES