Fitopatologia szczegółowa. Choroby roślin ogrodniczych
Bestseller

Fitopatologia szczegółowa. Choroby roślin ogrodniczych

35.9 zł 32,99 zł

Elżbieta Paduch Cichal


Wydawnictwo: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW
Isbn: 9788375832549
Rok wydania: 2010

FITOPATOLOGIA SZCZEGÓŁOWA CHOROBY ROŚLIN OGRODNICZYCH

Fitopatologia szczegółowa Choroby roślin ogrodniczych.

Wstęp
Choroby roślin powodowane przez wirusy
Choroby roślin powodowane przez wiroidy
Choroby roślin powodowane przez bakterie
Choroby roślin powodowane przez pierwotniaki z typu Cercozoa
Choroby roślin powodowane przez patogeny z królestwa Chromista
Choroby roślin powodowane przez patogeny z królestwa Fungi
Indeks nazw chorób roślin
Indeks nazw patogenów roślin