Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

63 zł 48,51 zł

Maziarz Agnieszka


Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Isbn: 9788376416373
Rok wydania: 2012

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozpatrywania teoretyczne, a podobnie spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego. Przytoczone szereg poglądów doktryny i judykatury w w największym stopniu istotnych problemach wynikających z procedowania w kwestiach o wpis w księdze wieczystej.

Publikacja omawia :

- pojęcie i funkcję postępowania wieczystoksięgowego,
- zasady i przesłanki postępowania wieczystoksięgowego,
- zasięg terytorialny i temporalny kodeksów postępowania wieczystoksięgowego również dopuszczalność miły sądowej,
- proces przed sądem pierwszej instancji,
- podmioty i przedmiot postępowania wieczystoksięgowego,
- dowody, opłaty, formę czynności również okres i miejsce jej dokonania,
- orzeczenia, typy wpisów do księgi wieczystej,
- środki zaskarżenia w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Lektura jest adresowana do praktyków: notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych a podobnie osób wykonujących inne zawody spojone z obrotem nieruchomościami.