Elastyczne formy zatrudniania Poradnik Gazety Prawnej

Elastyczne formy zatrudniania Poradnik Gazety Prawnej

39 zł 37.44 zł

Poradnik Gazety Prawnej 2020


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381376136
Rok wydania: 2019

Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach

Ósme wydanie Poradnika poświęcone jest elastycznemu zatrudnianiu pracowników. Publikacja opisuje:
Elastyczne formy zatrudnienia takie jak:
terminowe umowy o pracę
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie)
praca tymczasowa
wypożyczanie pracowników
samozatrudnienie
Elastyczność w systemach i rozkładach czasu pracy, tj.:
ruchomy czas pracy
indywidualny rozkład czasu pracy
system pracy „weekendowej”
system „skróconego tygodnia pracy”
zadaniowy system czasu pracy


Omówione zostały także takie instytucje jak Telepraca i home office (wbrew pozorom to nie jest to samo), a także mniej znane formy elastycznego zatrudnienia jak:

Job sharing (dzielenie stanowiska) zwany też systemem pracy dzielonej
Job rotation - przechodzenie pracowników przez rożne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie, w celu rozwoju i pogłębienia swoich umiejętności i doświadczeń
Agile - w polskim porządku prawnym Agile znajduje zastosowanie w prawie zamówień publicznych.


Poradnik przeznaczony jest dla przedsiębiorców, pracodawców, szeroko rozumianych służb kadrowych a także dla pracowników którzy chcieliby dowiedzieć się jakie mają możliwości świadczenia pracy (w większości przypadków dana forma świadczenia pracy wprowadzana jest na wniosek pracownika).