Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - plan kont, polityka rachunkowości

 1. Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
  Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
  Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046325 Autor: Rafał Nawrocki
  Wydawnictwo ODDK
 2. Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
  Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
  Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprow ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046028 Autor: Makal Anna
  Wydawnictwo ODDK
 3. Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
  Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
  Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szcz ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325566992 Autor: Robert Barański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Opodatkowanie organizacji pozarządowych
  Opodatkowanie organizacji pozarządowych
  Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu n ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043751 Autor: Agata Błaszczyk
  Wydawnictwo ODDK
 5. Fundacje kościelne w prawie polskim i niemieckim
  Fundacje kościelne w prawie polskim i niemieckim
  Ustawa o fundacjach z 6.4.1984 r. umożliwiła na nowo, po prawie trzydziestu dwóch latach od wydania przez Radę Ministrów dekretu o zniesieniu fundacji, tworzenie tychże osób prawnych na gruncie prawa pol ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286282 Autor: Gura Grzegorz
  C.H. Beck
 6. Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
  Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym
  Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia w ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043775 Autor: Rafał Nawrocki
  Wydawnictwo ODDK
 7. Prawo o stowarzyszeniach Komentarz
  Prawo o stowarzyszeniach Komentarz
  Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innyc ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325588175 Autor: Edyta Hadrowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Think Tanki i fundacje polityczne
  Think Tanki i fundacje polityczne Wybrane problemy
  Think tanki to organizacje pozarządowe, niezależne od władzy, typu non profit, o charakterze ekspercko-analitycznym, dążące do wywierania wpływu na proces decyzyjny w sferze publicznej. Uwzględniając k ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788377849293 Autor: Ziętara Wojciech
  UMCS
 9. Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją
  Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją
  W książce o fundacjach cenna jest wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń).\r\n Książka po ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788378041269 Autor: Cyman
  Wydawnictwo ODDK
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje
  Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje Studium prawne
  Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa. . Fundacje nie mu ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380926011 Autor: Dominowska Joanna
  Wolters Kluwer