Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - plan kont, polityka rachunkowości

 1. Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym
  Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki ze wzorami polityki rachunkowości i planem kont na 2020 rok z suplementem elektronicznym
  Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046325 Autor: Rafał Nawrocki
  Wydawnictwo ODDK
 2. Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
  Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości 2020 dla fundacji i stowarzyszeń
  Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046028 Autor: Makal Anna
  Wydawnictwo ODDK
 3. Prawo o stowarzyszeniach Komentarz
  Prawo o stowarzyszeniach Komentarz Beck Hadrowicz 2020
  Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innyc ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788325588175 Autor: Edyta Hadrowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Opodatkowanie organizacji pozarządowych
  Opodatkowanie organizacji pozarządowych podatkiem dochodowym od towarów usług, nieruchomości, czynności cywilnoprawnych spadków i darowizn
  Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu n ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043751 Autor: Agata Błaszczyk
  Wydawnictwo ODDK
 5. FUNDACJE I STOWARZYSZENIA FUNKCJONOWANIE I OPODATKOWANIE
  Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową
  Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową. Dzięki tej książce ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046844 Autor: Robert Barański
  Wydawnictwo ODDK
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje
  Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje Studium prawne
  Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa. . Fundacje nie mu ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380926011 Autor: Dominowska Joanna
  Wolters Kluwer
 7. Controlling w organizacjach pożytku publicznego
  Controlling w organizacjach pożytku publicznego Perspektywa międzynarodowa
  Książka ta jest skierowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych skutecznością działania organizacji pozarządowych, a w szczególności do kadry zarządzającej i pracowników służb finansowo-ksi ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788325512378 Autor: Tomasz Dyczkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Stowarzyszenia i fundacje
  Stowarzyszenia i fundacje Kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji
  Książka stanowi kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia zasady tworzenia oraz sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób bardziej przejrzys ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249614 Autor: Paweł Suski
  Wolters Kluwer Polska
 9. Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
  Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym
  Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia w ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043775 Autor: Rafał Nawrocki
  Wydawnictwo ODDK
 10. Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
  Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
  Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szcz ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325566992 Autor: Robert Barański
  Wydawnictwo C.H.Beck