Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - plan kont, polityka rachunkowości

 1. Fundacje stowarzyszenia 2013 Funkcjonowanie i opodatkowanie
  Fundacje stowarzyszenia 2013 Funkcjonowanie i opodatkowanie
  Fundacje, stowarzyszenia. Zasady funkcjonowania i opodatkowania niniejsze opracowanie stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym - problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. S ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788361807773 Autor: Ogonowski Andrzej
  Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
 2. Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń 2014
  Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń 2014
  Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń.Przede wszystkim przedstawiono tu podstawowe zasady i procedury zakładania fundacj ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788361807773 Autor: Gibalska
  Wydawnictwo Forum doradców podatkowych
 3. Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka
  Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka
  Przekazujemy Państwu praktyczny komentarz, który ma ułatwić zakładanie fundacji i stowarzyszeń. Publikacja zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących ich rejestracji oraz działalności. Część prakt ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8387218324 Autor: Dorota Bugajna Sporczyk
  Centrum Informacji Prawno Finansowej
 4. Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
  Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
  Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki zdrowotnej. S ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8320815010 Autor: Ksenia Czubakowska
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 5. Rachunkowość Fundacji stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego
  Rachunkowość Fundacji stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego
  Stan prawny 01.01.2008 rok W opracowaniu omówiono zasady prowadzenia rachunkowości, ewidencję księgową oraz sprawozdawczość finansową w organizacjach pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem jedn ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 9788374265041 Autor: Wioletta Dworowska
  Wydawnictwo ODDK
 6. Nie tylko jedna ustawa Prawo o organizacjach pozarządowych
  Nie tylko jedna ustawa Prawo o organizacjach pozarządowych
  NIE TYLKO JEDNA USTAWA.PRAWO O ORGANIZACJACH POZARZąDOWYCHOrganizacje pozarządowe są ważnym podmiotem życia społecznego w Polsce, a łącząc przestrzeń publiczną z prywatną sprzyjają rozwijaniu aktyw ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8389817950 Autor: Magdalena Arczewska
  Fundacja Instytut Spraw Publicznych
 7. Prawo o stowarzyszeniach
  Prawo o stowarzyszeniach Komentarz
  Książka jest zaktualizowanym, trzecim wydaniem komentarza do ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz jest przeznaczony zarówno dla osób pragnących założyć stowarzyszenie, ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8375260557 Autor: Paweł Sarnecki
  Wolters Kluwer Polska
 8. Organizacje pożytku publicznego Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika 2015
  Organizacje pożytku publicznego Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika 2015
  Publikacja w sposób kompleksowy i praktyczny omawia aspekty podatkowe dotyczące podmiotów jakimi są Organizacje Pożytku Publicznego, Fundacje i Stowarzyszenia. Książka adresowana jest zarówno do organó ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788380280105 Autor: Mucha
  Wydawnictwo Unimex
 9. RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI STOWARZYSZEŃ I INNYCH JEDNOSTEK WYD3