FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KADRY PODATKI KSIĘGOWOŚĆ

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KADRY PODATKI KSIĘGOWOŚĆ

Monika Cieślak


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325564827
Rok wydania: 2014

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KADRY PODATKI KSIĘGOWOŚĆ

W książce omówione zostały wszystkie aspekty zakładowej działalności socjalnej, a więc nie tylko jak zgodnie z prawem utworzyć, czy zmodyfikować regulamin zakładowego funduszu socjalnego, ale też jak ustalić odpis i dokonać jego korekty na koniec roku, jakie są konsekwencje udzielania poszczególnych świadczeń w sferze opodatkowania i ozusowania, a także jak je prawidłowo rozliczać na liści płac i księgować pomoc socjalną. Opisano też zasady prowadzenia wspólnej działalności socjalnej, w tym również w zakresie księgowania (w jednostce budżetowej i gospodarczej), a także zasady postępowania z funduszem w przypadku przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę.
Drugie wydanie książki rozszerzono o nowe opinie dotyczące m.in. następujących zagadnień:
- kompetencje ZUS do kontrolowania socjalnego charakteru świadczeń realizowanych z zfśs,
- możliwość finansowania ze środków zfśs imprez integracyjnych,
- obowiązek różnicowania świadczeń zgodnie z kryterium socjalnym,
- kontrola sposobu wydatkowania przez pracownika środków otrzymanego świadczenia socjalnego,
- dopuszczalność limitowania świadczeń, proporcjonalnego dostosowywania do wymiaru etatu, różnicowania między pracownikami i emerytami.