Fundusze na wymagane przepisami inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Fundusze na wymagane przepisami inwestycje z zakresu ochrony środowiska Praktyczne wykorzystanie programów dotacyjnych UE dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że możliwość skorzystania z dotacji unijnych to doskonały pomysł na rozwój firmy. Po co więc ta kolejna publikacja? Aby wystąpić w konkursie o unijne dotacje, musisz znać wiele szczegółowych informacji. O dotacjach UE mówi się już od dobrych kilku lat – po tak długim okresie można by uznać, że już wszystko powinno być jasne. A jednak okazuje się, że najwięcej wątpliwości budzą te kwestie, które dla fachowców czy ekspertów zajmujących się tematyką dotacji unijnych wydają się oczywiste. I z tego też powodu często są pomijane w informacjach traktujących o dotacjach dla przedsiębiorstw. Paleta programów oferujących dofinansowanie z UE jest bardzo bogata. Są w niej propozycje, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo bliskie prowadzonej przez Ciebie działalności np. tematy konkursów dotacyjnych z IV POIiŚ czy RPO. W pierwszej kolejności chcesz sięgnąć właśnie po nie. Problem jednak w tym, że w tych konkursach startuje wielu przedsiębiorców, a więc i konkurencja może być bardzo ostra. Dlaczego zatem nie skorzystać z możliwości, jakie dają inne programy? Te, które pozornie mogą nie być adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Ochrona i polityka środowiskowa wymaga coraz większych nakładów finansowych. To stwierdzenie dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców coraz bardziej restrykcyjne przepisy, coraz ostrzejsze wymogi to wszystko pociąga za sobą konieczność dostosowania działalności przedsiębiorstwa do wymagań ochrony środowiska. A to rodzi pytanie: skąd wziąć pieniądze na takie inwestycje, na ochronę środowiska? Co znajdziesz w niniejszej publikacji? Dokładny opis krajowych programów operacyjnych, finansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz inne unijne i pozaunijne inicjatywy grantodawcze dostępne dla sektora MŚP. Pomoc w wyborze odpowiednich dla Twojej firmy programów i konkursów dotacyjnych. Wskazówki, jak zwiększyć szansę swojego przedsiębiorstwa na otrzymanie bezzwrotnego dofinansowania. Informację o procedurach aplikacyjnych obowiązujących w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach grantowych. Kryteria, jakimi kierują się grantodawcy podczas wyboru przedsięwzięć do dofinansowania. Informacje, jakie są główne przyczyny niepowodzeń firm w konkursach grantowych. To pozwoli Ci uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przez konkurencję podczas przygotowania dokumentacji projektowej. Wskazówki, jakie przysługują Ci środki odwoławcze od niekorzystnych decyzji grantodawców. Po lekturze niniejszej książki z powodzeniem będziesz mógł konkurować na ciągle rozwijającym się i przyjaznym środowisku naturalnemu rynku zjednoczonej Europy. Niestraszne Ci będą nowe wymogi prawne z zakresu ochrony środowiska. A może nawet przy czytaniu tej książki znajdziesz doskonały pomysł na nowy biznes? Spis treści: Dlaczego dotacje unijne? Gdzie warto szukać dotacji w programie dotacyjnym 2007–2013 i którą dotacją warto się zainteresować? Plany na przyszłość – jak wyglądać będą dotacje po 2013 r. Jak przygotować się do złożenia projektu na konkurs dotacyjny? Dotacje na duże projekty inwestycyjne realizowane przez MŚP na przykładzie POIiŚ Regionalne Programy Operacyjne Inne programy – nie mniej ważne! Realizacja projektu i rozliczenie Zasady procedury odwoławczej w unijnych konkursach – jak naprawić błąd i starać się ponownie o dofinansowanie