Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć

Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć

Bartosz Marcinkowski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381876124
Rok wydania: 2020

Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć

Publikacja w usystematyzowany sposób przybliża problematykę wybranych zagadnień współczesnego M&A (Mergers and Acquisitions). Transakcja M&A umożliwia skokowy rozwój biznesu, gwałtownie zmieniając konkurencyjność przedsiębiorcy. Jest z pozoru podobna do operacji zakupu określonego dobra, ale z uwagi na specyficzny przedmiot charakteryzuje się nie tylko dużą złożonością i stopniem komplikacji, lecz także unikalnością. Przygotowanie i przeprowadzenie takiej transakcji w sposób efektywny pod względem kosztowym i czasowym wymaga doświadczenia i umiejętności menedżerskich. W książce Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć przedstawiono m.in. następujące zagadnienia:
typowe operacje (transakcje) M&A,
zasadnicze fazy typowego procesu M&A i ich cechy,
transakcyjne punkty krytyczne,
nabywanie spółek poza granicami Polski,
identyfikacja przedmiotu transakcji – rola doradców prawnych i finansowych na tym etapie,
moc wiążąca i szczegółowość dokumentacji poprzedzającej (inicjującej) właściwą transakcję M&A,
badanie due diligence,
umowy w transakcjach M&A oraz typowe postanowienia umowne,
wzajemność świadczeń sprzedającego i kupującego,
uprawnienia sprzedającego w przypadku nieotrzymania ceny w umówionym terminie,
modele ustalenia ceny w transakcjach M&A,
odpowiedzialność sprzedającego za niezgodność oświadczeń i zapewnień ze stanem rzeczywistym,
umowy i relacje z kluczowymi klientami i dostawcami,
działania potransakcyjne,
mapowanie ryzyk,
najważniejsze elementy planowanego połączenia,
startupy – zarys specyfiki z perspektywy M&A.
Autorzy książki Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć na podstawie swoich bogatych doświadczeń w transakcjach M&A, próbują również ocenić, jaki wpływ na przyszły kształt procesów M&A, a także na treść niektórych regulacji oddziałujących na działalność spółek wywrze kryzys związany z COVID-19. Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków, pracowników administracji, działów kadr, zasobów ludzkich, działów sprzedaży, marketingu i PR, ekonomistów i księgowych, menedżerów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców branż, w których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku COVID-19. Zainteresuje także przedstawicieli nauki, studentów prawa i zarządzania, a także słuchaczy MBA, jako szczególna grupa menedżerska.