Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

69 zł 54.22 zł

Kampczyk Arkadiusz


Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326965982
Rok wydania: 2017

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

W książce zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wraz z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje prawne istotne dla geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono również regulacje prawne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a także wiele innych aktów prawnych. Niniejsza publikacja zbiera i porządkuje wszystkie akty prawne dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

1. Zbiór obowiązujących aktów prawnych związanych z geodezją a przydanych inwestorom.
2. Komentarz i wyjaśnienie przepisów związanych z lokowaniem inwestycji.
3. Praktyczne przykłady dotyczące odległości obiektów od granic działki.
4. Wskazówki odnośnie usytuowania obiektów liniowych, np. sieci energoelktrycznych